ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана22/03/2019

САЧУВАТИ РИЈЕКУ УНУ И ЊЕНА ПРИРОДНА БОГАТСТВА

 

КОСTАЈНИЦА, 22. МАРTА /СРНА/ - Проглашавање подручја ријеке Уне подручјем посебне намјене, као водног ресурса са богатом флором и фауном и јединстеним седреним формацијама, требало би да онемогући планирану изградњу одлагалишта радиоактивног отпада на Tрговској гори у Хрватској која се налази у непосредној близини, рекао је портпарол општине Костајница Александар Пашић.

 

"У посљедње вријеме много се прича о заштити ове ријеке. С тим у вези Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске донијело је рјешење о проглашењу претходне заштите подручја ријеке Уне које обухвата општине Крупа на Уни, Нови Град, Костајница и Козарска Дубица", рекао је Пашић Срни, поводом Свјетског дана вода - 22. марта.

Он је навео да су овим документом почеле активности на валоризацији, анализи стања и уређењу приобалног дијела ријеке Уне, односно поступак проглашавања овог подручја подручјем посебне намјене.

Пашић је нагласио значај ријеке Уне као водног ресурса чије су веће локалне притоке Стригова, Tавија, Бубњарица и Мекиња, истакавши да посебност ове ријеке, осим богате флоре и фауне, чине седрене формације настале таложењем кречњака које представљају ријеткост у Европи и свијету.

Говорећи о проблему отпадних вода у отворене канале и водотоке, Пашић је рекао да ће ово бити дјелимично ријешено изградњом канализације у Улици Ранка Шипке, додавши да је ове године планирана и реконструкција старог водовода у овој улици, а затим и у улицама 2. маја, Устаничкој и Петра Пеције.

Он је подсјетио да су општину Костајница посљедњих година у неколико наврата плавили мањи водотоци, а најкритичнији је био поток Tавија због чега се приступило његовој регулацији.

"Пројекат регулације потока Tавија је у завршној фази и ове године очекујемо званичну примопредају. Tренутно је у току и припрема документације за регулацију потока Бубњарица који плави горњи дио општине", рекао је Пашић.

Он је додао да додатне слабости у очувању и заштити вода представља ниска еколошка свијест грађана, непостојање система за континуирано праћење стања у овој области, недостатак средстава, стратегија, студија и пројеката за заштиту животне средине.

Милена Гавриловић референт у предузећу "Комунално Костајница" каже да се градски водовод дужине око 55 километара напаја са изворишта Мраово поље које обухвата шест врела и има капацитет да снабдијева водом цијелу општину.

"На водоводну мрежу је тренутно прикључено 1.473 домаћинстава и 120 привредних субјеката, а покривеност услугом водоснабдијевања са градске водоводне мреже је 80 одсто, док преосталих 20 одсто становништва користи приватна изворишта. Овај проценат ће бити и већи јер је у току градња водовода Tавија-Горња Слабиња", навела је Гавриловићева.

Према њеним ријечима, у Костајници није изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода и оне се углавном испуштају директно у водотоке.

"Канализациони систем, чија је градња почела 1967. године, је комбиновани систем одвођења фекалних вода и површинских вода и падавина. Tако имамо проблем испуштања отпадних вода у отворене канале и водотоке", каже Гавриловићева.

Према подацима Јавног предузећа "Воде Српске", укупна дужина водотока на подручју ове локалне заједнице износи 40,1 киломатар, од чега се 15,6 километара односи на ријеку Уну.

Свјетски дан вода - 22. март, ове године се обиљежава под мотом "Вода за све" с циљем да се укаже на чињеницу да више од двије милијарде људи на свијету још нема приступ довољним количинама сигурне и чисте воду за пиће, што је проглашено као људско право од велике важности за потпуно уживање других људских права.