ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана12/08/2019

ЈЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА ПОВЕЋАВА КОНКУРЕНТНОСТ ТРЖИШТА

 

БАЊАЛУКА, 12. АВГУСТА /СРНА/ - Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу, а које се односе и на стварање законског основа за увођење једношалтерског и електронског система издавања грађевинских дозвола.

 

Тиме се отклања мноштво правних и административних препрека, а успоставља се једноставан и ефикасан систем издавања грађевинских дозвола, са минималним бројем формалности и корака у поступку и јефтинијим трошковима поступка, чиме се повећава конкурентност тржишта, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

"Овим измјенама ће се у потпуности елиминисати потреба да подносиоци захтјева лично посјећују појединачне институције, што ће значајно скратити вријеме потребно за добијање дозволе за градњу, али и омогућити значајне финансијске уштеде, како за инвеститоре тако и за надлежне институције", наводи се у саопштењу.

Једна од измјена у закону је и смањење броја доказа које је инвеститор до сада био дужан доставити уз захтјев за издавање грађевинске дозволе, односно сагласности јавних предузећа и других носилаца јавних овлаштења на главни пројекат које се дају на основу посебних закона.

"Ове сагласности замијењене су повећаном улогом и одговорношћу лиценцираних пројектаната и ревидената који имају стручну, професионалну, материјалну и моралну одговорност за усаглашеност техничке документације, техничка рјешења и квалитет техничке документације за чију израду их је ангажовао инвеститор", наводи се у саопштењу.

С обзиром да ревиденти преузимају обавезу контроле пројектних рјешења у складу са условима и смјерницама датим у локацијским условима, а што су до сада чинила јавна предузећа, то је код услова за стицање лиценце за ревизију дијела техничке документације која се издаје физичком лицу пооштрен један од услова за стицање лиценце.

"Такође, имало се у виду и то да постоје и до сада издате лиценце, те је, с циљем заштите стечених права, прописано да исте остају на снази", наводи се у саопштењу.

Осим тога, додатно се унапређује област просторног уређења и грађења објеката, те су извршене корекције одредби које се односе на поступак доношења докумената просторног уређења како би се скратиле процедуре и јасније дефинисао сам поступак.

"Наведеном измјеном ни на који начин није смањено или угрожено учешће јавности и заинтересованих лица, ни квалитет планских рјешења, већ се само постиже ефикаснији и рационалнији поступак израде и скраћују се укупни рокови доношења планова", наводи се у саопштењу.

Кроз измјене закона ствара се правни основ за доношење Стратегије енергетске обнове зграда у Републици Српској коју ће, у складу са прописаним надлежностима разматрати и усвајати надлежни органи Републике Српске.