ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана09/10/2019

ЦИЉ КОМИСИЈЕ РАЗВОЈ ЕНЕРГЕTСКОГ СЕКTОРА

 

БАЊАЛУКА, 9. ОКTОБРА /СРНА/ - Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске суочавала се у прошлој години са великим изазовима који се тичу унапређења регулаторног оквира енергетског сектора, с циљем да у тржишним условима буде обезбијеђена сигурност снабдијевања енергијом и одрживи развој, наводи се у извјештају о раду ове комисије у 2018. години.

 

У извјештају, који је размотрила Народна скупштина Републике Српске, истиче се да је Регулаторна комисија у прошлој години одржала 34 редовне сједнице на којима су донесене одлуке, сагласности, рјешења и друга акта из дјелокруга рада - издавања и одузимања дозвола, успостављања надзора тржишта енергије, заштите купаца, регулације цијена, обновљивих извора енергије и других послова из надлежности Комисије.

Знатан сегмент рада односио се на активности које прате процес отварања и развоја тржишта електричне енергије.

Један од основних циљева у овом процесу јесте успостављање права купцима на избор снабдјевача електричном енергијом и обратно, омогућавање јасних, јавних и непристрасних услова под којима снабдјевачи врше дјелатност снабдијевања купаца електричном енергијом или природним гасом.

"Оно што је значајно у сектору природног гаса јесте доношење новог Закона о гасу који је усклађен са Трећим енергетским пакетом, те су истовремено и активности Регулаторне комисије у том погледу биле највећим дијелом усмјерене на израду одговарајућих подзаконских аката", наводи се у извјештају.

Посланичке расправе о извјештају није било. /наставиће се/бон/бој/дад