ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Друштво14/10/2019

ОБНОВИTИ ПРЕПОРУКЕ ДА СЕ ЕЛИМИНИШУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ СРПСКОГ НАРОДА

 

ПОДГОРИЦА, 14. ОКТОБРА /СРНА/ - Српски национални савјет /СНС/ затражио је од институције Заштитника људских права и слобода да обнави препоруке и мишљења државним институцијама у вези са приговорима Савјета на дискриминацију српског народа у Црној Гори.

 

Из СНС-а подсјећају да се у дужем периоду обраћају Заштитнику за заштиту од дискриминације у области очувања идентитета српског народа у Црној Гори.

У саопштењу СНС наводи да је тражио да се у складу са Уставом и позитивним законодавством обезбиједи равноправност српског народа и да Заштитник својом непристрасном препоруком и мишљењем утиче на отклањање таквих случајева и појава.

"Тумачењем наших примједби Заштитник је износио своја коректна мишљења и препоруке, које су недвосмислено потврђивале њихову оправданост", истиче се у саопштењу.

Из СНС-а додају да је више од двије године чекан одговор државних институција, али да га ни о једном конкретном питању није било.

"СНС стога тражи да се обнове мишљења и препоруке Омбудсмана упућене државним институцијама у Црној Гори, да се од њих траже конкретни одговори и да се инсистира на уважавању и примјени препорука и мишљења Заштитника људских права и слобода", наводи се у саопштењу.

У саопштењу се додаје да се то посебно односи на препоруке Скупштини, Влади и Врховном суду да нормативно уреде и конкретизују уставну гаранцију равноправности ћириличног и латиничног писма и начин њеног остваривања утврђивањем одговарајућих обавеза органа јавне власти у погледу сачињавања службених аката и остваривања писане комуникације са грађанима.

Tим институцијама је препоручено и да предузимају мјере с циљем очувања ћириличног писма и примарно обезбиједе да њихови представници у контакту са грађанима употребљавају то писмо, ако је грађанин за тим исказао потребу, односно да обезбиједе да они добију одговор на ћириличном писму, наводи се у саопштењу.

ИЗ СНС-а подсјећају да је препорука Омбудсмана да те институције предузимају мјере и активности како би се значајнији закони и подзаконски акти, као и статути, одлуке и други општи акти, као и јавне исправе и друге исправе које су од интереса за остваривање законом утврђених права грађана, учинили доступним и на ћириличном писму.

Препоручено им је и да уложе додатне напоре како би називи државних органа, институција, установа и служби били исписивани и на ћириличном писму, као и називи насеља, улица, тргова и других топографских ознака.

Из СНС-а инсистирају на поништавању Правилника о саобраћајној сигнализацији којим је ближе уређена област постављања саобраћајних знакова на државним путевима.

"Министарство саобраћаја и поморства је, не поштујући уставну гарантованост равноправности ћириличног и латиничног писма, донијело интерни Правилник који својом примјеном тешко дискриминише идентитетска питања српског народа", тврде из Савјета.

Из СНС-а су затражили од Заштитника да "упозори државне институције на поражавајућа истраживања о обавезности сразмјерне заступљености у јавним службама, органима државне власти и локалне самоуправе припадника српске националности, како би у најкраћем року уставна начела почела да веже и за српски народ".

СНС инсистира да Заштитник обнови препоруку фонду за заштиту и остваривање мањинских права да без одлагања предузме мјере и радње на извршењу одлуке о другој расподјели средстава, коју је Управни одбор те државне институције два пута потврдио.

"СНС ће након реаговања Заштитника инсистирати на равноправности и заштити идентитета и права српског народа код правосудних органа у Црној Гори и међународних организација везаних за очување људских права и слобода", додаје се у саопштењу.