ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана05/12/2019

УРЕЂУЈЕ СЕ ПРАВО НА БЕСПЛАTНУ ПРАВНУ ПОМОЋ

 

БАЊАЛУКА, 5. ДЕЦЕМБРА /СРНА/ - Министар правде Републике Српске Антон Касиповић рекао је да се Нацртом закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ мора обезбиједити та помоћ сваком физичком лицу које према свом имовинском стању није у могућности да оствари право пред судом или другим органима без штете по нужно издржавање себе и своје породице.

 

Образлажући овај акт у Народној скупштини, Касиповић је рекао да остваривање права на правично суђење и једнак приступ правди свим лицима, без обзира на имовинско стање, представља темељно начело и загарантовано право највишим актима и међународним конвенцијама.

Он је позвао посланике да конструктивним дискусијама помогну у припреми што бољег приједлога овог закона.

Касиповић је рекао да је овај нацрт било потребно донијети јер су до сада више пута вршене измјене и допуне постојећег Закона о бесплатној правној помоћи.

Нацртом закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској уређује се право на ту помоћ и утврђују корисници те помоћи, као и облици и субјекти надлежни за пружање бесплатне правне помоћи, наводи се у образложењу овог нацрта закона.

Овим актом уређује се и поступак пружања и услови и начин остваривања права на ту помоћ, промијењене околности које наступе у поступку остваривања права на бесплатну правну помоћ и с тим у вези неоправдано одобрена бесплатна правна помоћ, трошкови заступања, као и надзор над примјеном закона и контрола у остваривању тог права.

У тексту нацрта овог закона се наводи да се током његове израде препознала потреба да се корисници бесплатне правне помоћи приликом остваривања својих права ослободе плаћања и административних такса, као и да се поред лица која испуњавају услове за ову помоћ по финансијском критеријуму, утврде и нове категорије лица по критеријуму личног својства или статуса пред надлежним органом.

Tо су чланови породица погинулих и несталих бораца Војске Републике Српске, лица са инвалидитетом, лица са петоро или више дјеце док се дјеца налазе на редовном школовању. /наставиће се/бој/мис