ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана06/12/2019

РАЗМОTРЕН НАЦРT ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСTВУ И РЕВИЗИЈИ

 

БАЊАЛУКА, 6. ДЕЦЕМБРА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ради потребе даљег развијања области рачуноводства и ревизије, те иновирања, доградње и прецизнијег прописивања појединих одредаба постојећег закона у тој области с циљем лакше и потпуније примјене у пракси.

 

Помоћник министра финансија Републике Српске Зоран Бабић рекао је, образлажући овај нацрт закона у Народној скупштини, да је њиме прописана обавеза предузетницима који пружају књиговодствене и рачуноводствене услуге да се упишу у Регистар предузетника за пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга који води Министарство финансија.

Он је истакао да се предложеним измјенама уводи одредба да лица са стеченим звањем сертификованог рачуноводственог техничара /који пружају услуге трећим лицима путем регистроване дјелатности/ могу да потписују финансијске извјештаје само за микро правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство.

"Наведеним измјенама приступило се у циљу постизања бољег квалитета пружања рачуноводствених услуга", рекао је Бабић.

Он је додао да циљ нацрта измјена овог закона није био да се угрожава било чији рад, па ни сертификованих рачуноводствених техничара.

"Покушај је био да уозбиљимо професију у области рачуноводства и да на виши ниво подигнемо рад професионалних агенција које пружају рачуноводствене услуге трећим лицима", рекао је Бабић.

У образложењу овог нацрта закона наводи се да су за разлику од досадашњег законског рјешења детаљније утврђени услови за издавање, обнављање и одузимање лиценци овлашћеним ревизорима, које се издају на период од три године и могу се обновити на њихов захтјев.

"Привредно друштво за ревизију обавезно је да се осигура од ризика одговорности за штету коју може да проузрокује приликом обављања професионалне дјелатности за коју је регистровано, тако да се предлагањем оваквог рјешења обезбјеђује већа сигурност и квалитет услуге приликом вршења ревизије", наводи се у образложењу.

Овим законом детаљније се уређује материја која се односи на послове надзора над радом друштава за ревизију и лиценцираних овлашћених ревизора.

"Надзор над радом друштва за ревизију и овлашћених ревизора обављају овлашћена лица Министарства финансија, по посебном овлашћењу министра за вођење поступка и доношења рјешења, а која су независна у односу на субјекте надзора и испуњавају прописане услове", наводи се у тексту овог закона.

Законом су проширене надлежности Савјета за рачуноводство и ревизију Републике Српске који ће, поред до сада прописаних надлежности, разматрати план надзора и извјештаје о спроведеном надзору над радом друштава за ревизију и овлашћених ревизора којег спроводи Министарство, затим општа акта професионалног удружења, годишњи извјештај о раду и стању у области рачуноводства и ревизије које припрема професионално удружење, те давати мишљења и приједлоге на годишњи план континуиране едукације коју спроводи професионално удружење.

Потпредсједник Народне скупштине Жељка Стојичић рекла је да је циљ увођења одредби да лица са стеченим звањем сертификованог рачуноводственог техничара могу да потписују финансијске извјештаје само за микро правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство био постизање већег квалитета у овој области, али да ће то, ипак, сузити дјеловање ових техничара.

Шеф Клуба посланика СНСД-а Игор Жунић рекао је да Клуб посланика СНСД-а у вези с овим актом предлаже закључке према којима "Народна скупштина предлаже да се овај нацрт закона упути у стручну расправу у трајању од 60 дана, те да се за њено спровођење задужују Одбор за финансије и буџет Народне скупштине".

Он је рекао да у стручној расправи студиозно и пажљиво треба размотрити и одредбе да лица са стеченим звањем сертификованог рачуноводственог техничара могу да потписују финансијске извјештаје само за микро правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство, а што ће ограничити њихово дјеловање.

Жунић је нагласио да СНСД инсистира да члан 4 предметног Закона буде размотрен јер би усвајањем оваквог акта у приједлогу било оштећено најмање 200 стручних људи у Српској који у овој области раде квалитетно.

"Није циљ да у области рачуноводства добијемо монополисте који неће радити квалитетно, а моћи ће да ставе потпис на неки папир иако га нису добро и квалитетно прегледали. Овдје треба поштовати струку и знање, а не папир", рекао је Жунић.

И шеф Клуба посланика ДНС-а Дарко Бањац оцјењује да је овје ријеч о 200 људи који данас стручно раде рачуноводствени посао.

"Не постоји ниједан разлог да и даље не раде тај посао. Tакође, не би било добро оптерећење за привреду јер би одређена лица и агенције могле да неке услуге које су коштале 100 или 200 КМ сада наплаћују 600 или 1.000 КМ", рекао је Бањац.

И посланик СДС-а Зоран Видић наглашава да није поштено што се измјенама овог закона сужава и ограничава простор за дјеловање рачуноводствених техничара који на квалификован начин пружају књиговодствене услуге.

"Непоштено је да им убијамо предузетнички дух. Они треба да раде, остварују приходе и плаћају обавезе Српској", рекао је Видић.

Предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић дао је кратку паузу након које ће у 12.10 часова посланици гласати о апсолвираним тачкама дневног реда осме редовне сједнице. /наставиће се/бој/мис/мир