ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана06/12/2019

УСВОЈЕНИ НАЦРTИ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

 

БАЊАЛУКА, 6. ДЕЦЕМБРА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске усвојила је нацрте закона о високом образовању и о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске чији је циљ подизање квалитета у том систему у Српској.

 

Нови закон о високом образовању доноси се ради усклађивања домаћег система са промјенама у европском простору високог образовања, а поступак акредитације прописује се као обавеза свим високошколским установама да би се обезбиједила већа препознатљивост, проходност, упоредивост и квалитет домаћих високошколских квалификација ван граница Српске и БиХ.

Нацртом закона о високом образовању уводи се ослобађање плаћања школарина за редовне студенте првог и другог циклуса који први пут уписују прву и сваку наредну годину студија и који први пут обнављају завршну годину студија првог циклуса, а предвиђена су и подстицајна средства за редовне студенте трећег циклуса студија и студенте првог циклуса студија.

Основни циљеви Нацрта закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске дугорочно обезбјеђују сигуран пут развоја високог образовања Српске, наведено је у образложењу тог акта.

Скупштина је усвојила Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске који се доноси због стварања правног оквира за спровођење пројекта е-регистрација привредних субјеката у Српској и прецизирања одредаба о поступку примјене процјене пореске основице код физичких лица.

Овим актом унапређује се правно нормирање ове значајне области и мијењају одређени дијелови пореског поступка у Српској, односно поједностављују одређене процедуре за пореског обвезника и Пореску управу Републике у чијој је надлежности примјена овог закона.

Усвојени су закључци Клуба посланика СНСД-а на нацрт овог закона према којима "Народна скупштина предлаже да се овај нацрт закона упути у стручну расправу у трајању од 60 дана, те да се за њено спровођење задужује Одбор за финансије и буџет Народне скупштине".

Народна скупштина је усвојила и Нацрт закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској којим се уређује право на ту помоћ и утврђују корисници помоћи, као и облици и субјекти надлежни за пружање бесплатне правне помоћи.

Овим актом уређује се и поступак пружања и услови и начин остваривања права на ту помоћ, промијењене околности које наступе у поступку остваривања права на бесплатну правну помоћ и с тим у вези неоправдано одобрена бесплатна правна помоћ, трошкови заступања, као и надзор над примјеном закона и контрола у остваривању тог права.

Посланици су усвојили Нацрт закона о спорту Републике Српске којим се квалитетније уређују поједини сегменти спортског система, а посебно развоја широке базе школског и универзитетског спорта.

Усвојен је и Нацрт закона о измјени Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске, којим се брише одредба којом се уређује питање предаје коригованих финансијских извјештаја у јединствени регистар, чиме се тај акт усклађује са Законом о рачуноводству и ревизији Српске.

Посланици су усвојили и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ради потребе даљег развијања области рачуноводства и ревизије, те иновирања, доградње и прецизнијег прописивања појединих одредаба постојећег закона у тој области с циљем његове лакше и потпуније примјене у пракси.

Скупштина није усвојила Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Српске чији је један од циљева био отклањање сумњи у вјеродостојност података о дипломама запослених у јавном сектору, посебно највиших функционера.

Овај нацрт био је приједлог народних посланика Јелене Tривић, Драшка Станивуковића и Небојше Вукановића.

Након гласања о апсолвираним тачкама дневног реда, предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић закључио је рад другог дијела осме редовне сједнице парламента и наставак заказао за уторак, 10. децембар, у 10.00 часова.