ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана03/03/2020

УСВОЈЕНЕ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ШTРАЈКУ

 

БАЊАЛУКА, 3. МАРTА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске усвојила је вечерас Закон о измјенама и допунама Закона о штрајку којим је дефинисано да се одлука о ступању у штрајк у областима или гранама у оквиру подручја дјелатности доставља Влади Српске која у тим подручјима, областима или гранама има статус послодавца и оснивача.

 

Предмет измјена и допуна овог закона јесте усклађивање одредаба важећег Закона о штрајку из 2008. године са Законом о раду и Законом о мирном рјешавања радних спорова ради њихове потпуне и лакше примјене.

Посланици су усвојили Нацрт закона о споразумном вансудском финансијском реструктурисању ради потребе увођења вансудских мјера које се могу спровести према привредном друштву, односно предузетнику који има финансијске тешкоће ради одрживог наставка његовог пословања.

Ријеч је о добровољном, вансудском моделу реструктурисања дугова привредног друштва или предузетника кроз редефинисање дужничко-повјерилачких односа између привредног друштва или предузетника у финансијским тешкоћама и његових повјерилаца, првенствено банака, али и других повјерилаца као што су значајнији добављачи, а све уз учешће институционалног посредника у преговорима - Привредне коморе Српске.

Народна скупштина је усвојила Нацрт закона о заштити права на суђење у разумном року којим се уређује заштита права на суђење у разумном року, као и право на правично задовољење због повреде права на суђење у разумном року, а које се остварује у судском поступку.

Према овом закону, право на заштиту права на суђење у разумном року има свака странка у судском поступку која сматра да суд није у разумном року одлучио о њеном праву или обавези, сумњи или оптужби за кривично дјело, а право и дужина трајања разумног рока утврђују се у складу са праксом Европског суда за људска права у Стразбуру.

Усвојен је и Нацрт закона о посредовању у промету непокретности ради обезбјеђења правне сигурности за грађане и правна лица у кориштењу услуга посредника у промету и закупу непокретности.

Посланици су усвојили Стратегију развоја електронске управе Републике Српске за период 2019-2022. година, Стратегију за унапређење и заштиту права припрадника националних мањина у Републици Српској за период 2020-2024. година и Стратегију за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2020. до 2024. године.

Народна скупштина је усвојила и буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2020. годину у износу од 2.496.927 КМ.

Посланици нису усвојили нацрте закона о измјени Закона о радним односима у државним органима и о измјенама Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе, чији је предлагач био народни посланик Милан Петковић. /наставиће се/бој/мис/љљ