ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана19/03/2020

УТВРЂЕНЕ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА

 

БАЊАЛУКА, 19. МАРТА /СРНА/ - Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама како би се утицало на побољшање пословног окружења, повећање економске активности и развијање конкурентности привреде Српске.

 

Измјенама и допунама овог закона приступило се у складу са начелима пореског система из Закона о пореском систему Републике Српске, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.

Предложеним измјенама, између осталог, предвиђено је да се укидају судске таксе за поднесак којим се тражи увјерење и за издато увјерење, као и судске таксе за поднесак којим се тражи издавање јединственог приступног кода и за издати јединствени приступни код.

"Прописује се висина судске таксе за вршење резервације пословног имена пословног субјекта у складу са чланом 9 Закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској", наводи се у саопштењу.

Измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, како се наводи у саопштењу, оснивачи односно чланови управе приликом оснивања новог пословног субјекта, односно његове промјене, могу да код надлежног регистарског суда резервишу пословно име под којим желе да оснују пословни субјекат.

У саопштењу се додаје да се измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској прописује висина судске таксе која одговара висини трошкова рада поступајућих лица у одређеном поступку и осталих трошкова пружања услуге према физичким и правним лицима приликом резервације пословног имена.

Овим законом се ослобађају плаћање судске таксе на поднеске и све одлуке у поступцима које воде корисници бесплатне правне помоћи и на поднеске и све одлуке у поступцима које воде лица ради заштите права на суђење у разумном року.

Влада Републике Српске утврдила је данас и Нацрт закона о управној инспекцији којим се уређује организација и надлежност Управне инспекције у Републици Српској, начин рада, овлашћења, услови за обављање послова, права, обавезе и одговорност управног инспектора, начин и поступак вршења инспекцијског надзора, као и друга питања од значаја за обављање инспекцијског надзора.

"Разлози за доношење Закона о управној инспекцији садржани су у потреби да се прецизирају и отклоне нејасноће појединих законских рјешења, које су уочене током примјене важећег закона", наводи се у саопштењу.

Нацртом Закона о управној инспекцији предлажу се нова рјешења, којим би се обезбиједила цјеловитост у обављању послова управе, надзор над радом републичких органа управе и носиоца јавних овлашћења, заштита и гарантовање положаја тих органа у вршењу послова управе и обезбјеђења законитости, благовремености и ефикасности обављања послова управе.