ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Вирус Корона29/03/2020

У ШЕСТ БАНАКА ОТВОРЕНИ РАЧУНИ ЗА ДОБРОВОЉНУ УПЛАТУ СРЕДСТАВА У ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

 

БАЊАЛУКА, 29. МАРТА /СРНА/ - У шест банака отворени су рачуни посебних намјена Фонда солидарности за обнову Репубике Српске за добровољну уплату новчаних средстава за санацију посљедица изазваних вирусом корона.

 

Средстава се могу уплатити код НЛБ банка на рачун 562-099-81260706-37, Наше банке 554-004-00000439-72, Уникредит банке 551-790-22207349-49, Комерцијалне банке 571-010-00002383-93, Нове банке 555-090-00137261-52 /КМ/ и за уплате у еврима Нова банка BA395551101000275797.

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Српској изазвану вирусом корона, као и потребу да се, с циљем спречавања даљих штетних посљедица, обезбиједе знатна финансијска средства, а уважавајући чињеницу да су активирани рачуни посебних намјена Фонда солидарности за обнову Републике Српске, Влада је на сједници одржаној 26. марта донијела закључак којим сугерише свим запосленим у инстицијама Српске, као и именованим и постављеним лицима који врше јавне функције да се по принципу добровољности и солидарности одрекну дијела својих примања за март те да их уплате на рачуне посебних намјена Фонда солидарности.

Опредјељење предсједника Владе и министара је да издвоје по пола нето плате, за март ове године у корист Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

Влада Републике Српске је дала препоруку свим запосленим у институцијама Републике Српске чија су нето примања до 1.000 КМ да издвоје до пет одсто од износа нето плате, а запослени чија примања у нето износу прелазе 1.000 КМ издвоје до 10 одсто у корист Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

Влада Републике Српске предлаже свим руководиоцима институција Републике Српске да анкетирају своје запослене и да се они опредијеле да ли и који проценат својих примања желе да усмјере на рачун посебних намјена Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

Влада је сугерисала свим изабраним и постављеним лицима из Републике Српске који врше јавне функције, руководећим државним службеницима и намјештеницима, те директорима јавних предузећа, јавних установа и фондова да се одрекну дијела своје нато плате за март у износу од 20 одсто у корист Фонда солидарности за обнову Републике Срnске.

Такође, Влада Републике Српске је предложила и члановима управних и надзорних одбора и одбора за ревизију да се одрекну накнаде за март, коју добијају на основу чланства у тим одборима у корист Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

Влада је сугерисала и јединицама локалне самоуправе да предложе запосленим да дио од износа нето плате издвоје у корист Фонда солидарности за обнову Српске.