ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Економија19/05/2020

ПОЗИТИВАН РЕВИЗОРСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ

 

БИЈЕЉИНА, 19. МАЈА /СРНА/ - Фонд за пензијско и инвалидско осигурање /ПИО/ Републике Српске четврту годину заредом је добио позитивнo мишљењe Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, саопштено је из Фонда.

 

Финансијска ревизија трајала је протекла четири мјесеца и Фонд ПИО је за 2019. годину добио позитивнo мишљењe, без иједне препоруке.

Према мишљењу ревизије, финансијски извјештаји Фонда истинито и објективно приказују у свим материјално значајним аспектима финансијско стање имовине на дан 31. децембар 2019. године, прихода, примитака, расхода и издатака, као и извршење буџета за ТУ годину, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор у Републици Српској.

Уз ревизију финансијских извјештаја Фонда ПИО, извршена је и ревизија усклађености финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима и утврђено да су у свим материјално значајним аспектима у складу са законским прописима којима су регулисани.

Овим је Фонд ПИО, једна од највећих институција Републике Српске са сложеним системом пословања у 54 општине, шест филијала и Централном службом, по четврту годину заредом добио позитивно мишљење о свом финансијском пословању усклађеном са законским прописима.

"Уз примјену интегрисаног система менаџмента, интегрисаног информационог система и свих прописа, овај извјештај потврђује ефикасност и правилност у раду Фонда као једне од најважнијих институцијa Републике Српске, сврставајући је тако у ред доброг органа управе и модерног сервиса грађана у области пензијског и инвалидског осигурања", наведено је у саопштењу.