ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Економија27/09/2020

ДОДЈЕЛА НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАМЈЕНУ КРОВА И СТОЛАРИЈЕ

 

ТРНОВО, 27. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - Општина Трново расписала је јавни позив о додјели неповратних новчаних средстава до 3.000 КМ за замјену крова и до 2.000 КМ за замјену дотрајале вањске столарије с циљем побољшања услова становања.

 

Право пријаве имају власници/посједници стамбених објеката у којима живе, а потребна им је измјена крова или замјена дотрајале вањске столарије, лица која имају стално мјесто пребивалишта на подручју општине Трново у Републици Српској у трајању од најмање годину непрекидно прије подношења захтјева.

Имају право да се пријаве и лица која су власници/посједници стамбеног објекта на подручју општине, али он не задовољава минималне услове становања када је ријеч о крову или вањској столарији, наводи се на сајту општине Трнове.

Под минималним условима становања сматра се стамбени објекат који посједује квалитетан кровни покривач /цријеп,лим/ и квалитетну столарију.

Више о јавном позиву заинтересовани могу да пронађу на званичној страници општине Трново.

Комисија ће сачинити листу приоритета у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Уколико приликом теренског обиласка стамбеног објекта, Комисија утврди да је услован у погледу стања крова или вањске столарије, неће бити рангиран.

Комисија задржава право да изврши провјеру чињеница наведених у изјавама подносиоца захтјева код надлежних органа и институција.

Пријава на конкурс доставља се у затвореној коверти путем поште или у шалтер салу Општинске управе општине Трново, насловљена на Комисију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Рок за пријаву на јавни позив је 30 дана од дана објављивања у дневном листу "Новости" .