ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Економија30/09/2020

ДЕФИНИСАТИ МОГУЋНОСТ СУПСТИТУЦИЈЕ УВОЗА

 

БАЊАЛУКА, 30. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - Привредна комора Републике Српске је с циљем смањења увозне зависности предложила сачињавање прегледа производа који се увозе, као и дефинисање могућности супституције увоза и процјену неопходних инвестиција за развој домаћих производа и домаће производње.

 

Потребно је и дефинисати мјере промоције домаћих производа и услуга и стимулисања потражње за домаћим производима и услугама путем пружања додатне подршке промоцији домаће производње и куповине домаћих производа кроз кампању "Наше је боље", наводи се у приједлогу Привредне коморе за програм економских реформи за период 2021-2023. година у дијелу везаном за пословно окружење и смањење неформалне економије.

Истакнута је и потреба креирања посебних мјере подршке почетку пословања /стар-ап, самозапошљавање/, како би се стимулисало укључивање грађања у привредне активности као што су пореске олакшице за прву годину пословања, смањена стопа доприноса, ослобађање од плаћања одређених такси и накнада у првој години пословања и слично.

Овим мјерама подршке посебно треба обухватити младе и жене као неискориштен економски потенцијал који је потребно укључити у привредне активности и на тај начин обезбиједити повећање животног стандарда, али и прихода у јавним буџетима.

Међу мјерама подршке малим и средњим предузећима налази се и потреба да се изврши анализа стања у привреди по секторима и идентификовање сектора који имају потенцијал за брзо превазилажење кризе, могућност брзог прилагођавања новим технологијама, повећању извоза производа и услуга, конкурентности, а за најперспективније секторе потребно је дефинисати посебне мјере подршке.

Привредна комора Републике Српске предложила је формирање сталне радне групе за анализу Регистра пореских и непореских давања, која би континуирано вршила анализе и предлагала укидања или смањења непореских давања, као и оправданост задржавања одређеног давања ради утврђивања могућности растерећења привреде, опоравка привредне активности, али и смањења сиве економије.

"Анализа непореских оптерећења треба да обухвати оправданост оптерећења, учесталост плаћања, висину давања, основ давања, доносиоца, сврху и циљ давања и ефекте који се постижу конкретним давањем. Криза изазвана пандемијом вируса корона и изостанак растерећења привредних активности водиће неминовно у повећање нелегалног бављења привредним дјелатностима, као и повећање пословања у сивој зони, због чега је неопходно стварати услове за растерећење привредних активности и на тај начин спречавање обављања дјелатности у сивој, односно нелегалној зони", навела је Комора.

Инсистира се и на спровођењу поступка процјене утицаја прописа на пословање приликом креирања сваког прописа од значаја за привреду, како би се добила јасна слика потенцијалног оптерећења привреде и оправданости прописа са аспекта додатног оптерећења обвезника примјене прописа.

У приједлогу за програм економских реформи у дјелу који се односи на приступ финансијама Привредна комора предлаже дефинисање нових модела финансирања привредних активности кроз креирање повољних кредитних линија за ликвидност и обртна средства.

Предлаже се и разматрање могућности пласирања кредитних линија са повољном каматом и субвенционисање каматних стопа за субјекте у најтеже погођеним секторима привреде гдје су наведени промоција и анализа Гарантног програма Владе Српске и креирање кредитних линија за нове производне линије у привредним друштвима и за реконструкцију, адаптацију, модернизацију постојећих производних линија.

Привредна комора сматра да се у јавним предузећима мора увести ефикасно, одговорно и успјешно пословање и управљање базирано на резултатима рада, примјена правила корпоративног управљања, рационализововање број запослених.

"Потребно је инсистирати на одговорности за неефикасан и неодговоран рад, те злоупотребе службеног положаја, а jавна предузећа која експлоатишу и управљају добрима од јавног интереса, морају рационализовати своје пословање и учинити га успјешним и у служби остатка привреде и друштва у цјелини. Економски развој Републике Српске треба ускладити са природним ресурсима са којима располажемо и њиховом рационалном употребом", нагласила је Привредна комора.

У приједлогу се инсистира и на одговорнијем приступу уговорних органа приликом креирања тендерске документације и расписивања позива за учешће у поступцима јавних набавки, окончању активности у вези са креирањем регистра свих подстицаја у Српској на свим нивоима, те континуиране анализе политике подстицаја и резултата ове врсте подршке, као и рјешавање проблема корупције.

Привредна комора Српске је прошле седмице доставила Влади Српске свој приједлог за програм економских реформи за период 2021-2023. године.

Приједлог програма економских реформи и приједлог буџета су стратешки документи које припрема Влада Српске, а усваја Народна скупштина крајем календарске године.