ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана02/12/2020

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕTА

 

БАЊАЛУКА, 2. ДЕЦЕМБРА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске усвојила је по хитном поступку други ребаланс буџета Српске за ову годину чија укупна планирана средства износе 3,636 милијарди КМ и увећана су за 23 милиона КМ, односно 0,6 одсто у односу на први ребаланс.

 

Укупна буџетска средства, осим пореских и непореских прихода, укључују и примитке од 833,8 милиона КМ, а односе се на примитке за нефинансијску имовину, примитке од финансијске имовине, од задуживања и на остале примитке.

Приједлогом другог ребаланса буџета планиран је буџетски дефицит од 394 милиона КМ.

Од 67 присутних посланика, за усвајање другог ребаланса буџета Српске гласало је 47, против је било 17, док су два посланика била уздржана.

Посланици су по хитном поступку усвојили Закон о измјенама Закона о извршењу буџета Српске за ову годину, чиме ће бити обезбијеђено извршење другог ребаланса буџета и испоштоване планиране обавезе.

Скупштина је усвојила извјештај о привременом одступању консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила, јер је утврђено да за тако нешто постоје разлози због појаве вируса корона и проглашења пандемије.

Посланици су по хитном поступку усвојили Закон о допуни Закона о посебним републичким таксама, Закон о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама и Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама којима је прописано смањење парафискалних намета и оптерећења привреде Републике Српске.

По хитном поступку је усвојен и Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак којим је прописано да се имовина стечена насљеђем и поклоном ослобађа пореза на доходак од капиталног добитка.

Скупштина је усвојила и Закон о факторингу којим се уређује ова област и који ће да допринесе повећању наплате потраживања, а тиме и повећању ликвидности и солвентности привредних субјеката, као и правне сигурности у пословању уговорних страна, што би утицало на повећање инвестиција.

Посланици су усвојили Нацрт закона о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури којим су прописани услови и начин стицања овог статуса, права и обавезе, вођење евиденције, обезбјеђивање средстава и друга питања значајна за ову категорију.

Усвојени су и извјештаји по основу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској - Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2019. годину и Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за 2019. годину.

Након гласања о апсолвираним тачкама дневног реда, предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић закључио је 13. редовну сједницу парламента.