ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана03/12/2020

УТВРЂЕН НАЦРТ ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ

 

БАЊАЛУКА, 3. ДЕЦЕМБРА /СРНА/ - Влада Републике Српске утврдила је на данашњој сједници Нацрт закона о студентском стандарду, с циљем стварања једнаких услова и шанси за све студенте у Српској.

 

Доношењем овог закона били би створени основни предуслови за успјешније школовање студената у Републици Српској, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

Овим законом уређују се права, обавезе и одговорности студената у области студентског стандарда, оснивање и врсте установа студентског стандарда, организација и рад установа студентског стандарда, запослени у установи, финансирање, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања студентског стандарда.

На сједници је утврђен и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о студентском организовању из разлога што се у периоду од четири године, колико је прошло од усвајања Закона, кроз његову примјену у пракси, показало да одређена законска рјешења треба прецизније или јасније или на другачији начин уредити.

Разлог за доношење измјена и допуна постојећег Закона је и у потреби његовог усклађивања са новим Законом о републичкој управи.

Влада је донијела и уредбу о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона.

Уредбом је предвиђено да се из средстава Компензационог фонда Републике Српске овим привредним субјектима обезбиједе новчана средства ради редовног измиривања обавеза према радницима за доприносе, као и осталих пореских обавеза.

Ова уредба је донесена на приједлог Управног одбора Компензационог фонда.

Влада Републике Српске донијела је одлуку о прихватању донаторских средства Владе Србије у износу од 20 милиона евра у оквиру механизма сарадње по споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Српске и Србије, за санирање посљедица изазваних пандемијом вируса корона.

На сједници је донесена и уредба о начину ускладиштења, чувања и располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора, којом се прописују начини ускладиштења, чувања, откупа, уништавања и други видови располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора.