ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Специјални сервиси 13/12/2020

РАДИЋ: ПРОДУЖИТИ РОК ЗА РЕСТРУКТУРИСАЊЕ 12 МЈЕСЕЦИ

 

Број запослених у ЖРС смањен је за 887 радника и данас износи 2.200. Завршен је поступак у Вишем привредном суду у Бањалуци. Биланси ЖРС-а и даље су оптерећени значајним финансијским расходима, рекао је Радић

 

Приредио: Александар ЛУКИЋ

ДОБОЈ, 13. ДЕЦЕМБРА /СРНА/ - Предузеће "Жељезнице Републике Српске" /ЖРС/ званично су покренуле поступак за продужење крајњег рока за реструктурисање ове компаније за минимално 12 мјесеци, јер на основу потписаних докумената и планских задатака није предвиђено нити реално очекивати да тај процес буде завршен у релативно кратком временском периоду, изјавио је у интервјуу Срни вршилац дужности генералног директора ове компаније Жељко Радић.

Радић је навео да је само за примјену новог информационог система неопходно најмање 18 мјесеци, јер је потребно испоштовати све законске процедуре, почевши од набавке неопходне опреме и софтверских рјешења, да би тај важан сегмент у новој структури предузећа био у примјени.

Он је додао да је процес реструктурисања отежан јер се због препоручених епидемиолошких мјера усљед пандемије вируса корона састанци са консултантима задуженим за праћење и реализацију процеса реструктурисања одржавају путем апликација за директну комуникацију, а остала коренсподенција одвија се електронском поштом.

ЗАВРШЕН ПОСТУПАК У ВИШЕМ ПРИВРЕДНОМ СУДУ

Радић је навео да је завршен поступак у Вишем привредном суду у Бањалуци према приговорима поднесеним на одлуке Окружног привредног суда у Добоју, те су отклоњене све потешкоће за даљи наставак поступка рестуктурисања "Жељезница Републике Српске" пред Окружним привредним судом у Добоју.

"Поднесено је 214 пријава са 1.670 повјерилаца. Око педесетак пријава суд је одбацио, јер нису уређене ни у накнадном року који је суд одредио подносиоцима пријава. Укупан износ пријављених потраживања износи 340.838.277 КМ, од чега је признато 334.368.586 КМ, а оспорено 6.469.690 КМ", изјавио је Радић.

Према његовим ријечима, Управа компаније остаје при ставу да ЖРС буду организоване као "вертикално интегрисано предузеће", како је и понуђено у закључку Владе Српске.

Он је појаснио да се организационо реструктурисање ЖРС-а односи на раздвајање послова операција и инфраструктуре на двије рачуноводствено и управљачки потпуно раздвојене организационе јединице унутар једног привредног друштва, те формирање профитних центара од постојећих организационих јединица.

"Будућа организација подразумијева и увођење новог финансијско-рачуноводственог система путем којег ће се пратити сви процеси унутар ЖРС-а, развој и примена финансијски прихватљивих и одрживих средњорочних планова пословања, те развој и примјена вишегодишњих уговора о превозу путника и одржавању инфраструктуре између Владе Српске и `Жељезница`", изјавио је Радић.

Он је навео да након што буде донесена коначна одлука о будућем моделу организације ЖРС-а, приступиће се изради и новог правилника о систематизацији и организацији радне снаге, као и колективног уговора.

"Број запослених у ЖРС смањен је за 887 радника. Референтни број запослених од 3.098 радника, колико је износио прије почетка реализације пројекта реструктурисања, данас износи 2.200 запослених", изјавио је Радић.

Он је навео да је ове године због поремећаја на глобалном тржишту због пандемије вируса корона дошло до пада привредне активности и смањења потражње за услугама превоза различите врсте робе у теретном саобраћају, што је значајно утицало на резултате пословања ЖРС.

Обустава путничког саобраћаја, прије свега међуентитетског, такође, се негативно одразила и на приход од превоза путника.

ПРИХОДИ ЗА ДЕСЕТ МЈЕСЕЦИ 52 МИЛИОНА КМ, А РАСХОДИ 67 МИЛИОНА КМ

Радић наводи да су ЖРС за десет мјесеци текуће године укупно оставриле приходе у износу од 52.820.475 КМ, расходе у износу од 67.034.125 КМ, док губитак за наведени период износи 14.213.649 КМ.

"Разлози за овакве пословне показатеље су и мањи приходи од донација Владе Републике Српске који у 2020. години износе 3.331.432 КМ, док су у претходној години износили 12.094.267 КМ", изјавио је Радић.

Према његовим ријечима, у истом периоду прошле године ЖРС је остварила укупне приходе од 70.934.470 КМ, а расходе 67.859.136 КМ.

Он је додао да су финансијска средства Свјетске банке у оквиру процеса реструктурисања 2019. године вођена као приход, због чега је у прошлој години регистрована добит у износу од 3.075.334 КМ.

"У посматраном периоду од десет мјесеци 2020. године укупни приходи су мањи у односу на прошлу годину за 18.113.995 КМ, док су укупни расходи мањи за 825.011 КМ", рекао је Радић.

Он је навео да су биланси ЖРС и даље оптерећени значајним финансијским расходима, прије свега због немогућности плаћања ино-кредита, камата на ино-кредите и амортизације и да отклањање овог проблема очекује по окончању комплетног процеса финансијског и организационог реструктурисања.

"Упркос наведеним привредним поремећајима, `Жељезнице` су квалитетно одговориле изазовима и постављеним задацима, тако да су у потпуности испуниле захтјеве тржишта, поштујући све прописане мере Републичког штаба за ванредне ситуације у циљу заштите здравља запослених радика", навео је Радић.

Он је поручио да је Управа ЖРС-а свјесна је тешких околности и проблема са којима се мора изборити, да Влада Републике Српске и ресорно министарство дају кључни подстицај за опстанак ове комапије, те да се само заједничким дјеловањем може остварити пројекат реструктруирања, који мора бити завршен.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је 22. фебруара 2018. године одлуку о прихватању задужења Српске у износу 51,3 милиона евра код Свјетске банке за пројекат реструктурисања ЖРС-а с циљем унапређења оперативне ефикасности и финансијске одрживости.

Структуру кредитних средстава Свјетске банке од 51,3 милиона евра чине три компоненте, и то 42,7 милиона евра за финансијско реструктурисање што обухвата исплату заосталих дуговања, затим 3,5 милиона евра за реструктурисање радне снаге, а пет милиона евра за организационо.