ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Специјални сервиси 31/12/2020

ПЛАСИРАНО РЕКОРДНИХ 187 МИЛИОНА КМ, ЦИЉ И ДАЉЕ - РАЗВОЈ СРПСКЕ

 

Укупни план пласмана средстава за ову годину премашен је за око 30 одсто, док је на кредитној основи пласирано за око 50 одсто више средстава него што је планирано

 

Приредио: Бојан РЕЧЕВИЋ

БАЊАЛУКА, 31. ДЕЦЕМБРА /СРНА/ - Вршилац дужности директора Инвестиционо-развојне банке /ИРБ/ Републике Српске Дражен Врховац рекао је да је ова година, коју је обиљежила и пандемија вируса корона, била рекордна јер је укупно пласирано 187,1 милион КМ путем 1.028 захтјева, те навео да у ИРБ-у и даље остају првенствено усмјерени ка развоју и очувању републичке привреде.

Врховац је у писаном интервјуу Срни навео да су, од наведеног износа, 162,2 милиона КМ и 1.003 захтјева пласирана на кредитној основи, 23,5 милиона КМ путем пласмана у хартијама од вриједности, док је са 1,4 милиона КМ бесповратних средстава из финансијског механизма подржано 18 локалних развојних пројеката широм Српске.

"На овај начин, укупни план пласмана средстава за ову годину премашен је за око 30 одсто, док је на кредитној основи пласирано за око 50 одсто више средстава него што је планирано", рекао је Врховац.

Он је у том смјеру подсјетио да је првобитним планом рада ИРБ-а за 2020. годину био предвиђен пласман од 110 милиона КМ, али да су, због пандемије, дјеловали контрациклично у односу на негативна кретања, те утицали на одржавање ликвидности привредних субјеката.

ИРБ ПРЕУЗЕО ДИО ТЕРЕТА ТОКОМ ЕПИДЕМИЈЕ

Врховац је нагласио да су, с циљем спречавања негативних посљедица пандемије на привреду Српске, увели мораторијум на отплату главнице и камате на кредите од два до три мјесеца, зависно од статуса правног лица.

Уведена је, додао је он, и могућност продужења грејс-периода у отплати до 24 мјесеца за правна лица и предузетнике, као и могућност продужења рока отплате до 60 мјесеци за кориснике којима су средства пласирана на основу правила пласмана средстава по кредитним линијама.

"Уведена је и могућност увођења грејс-периода или мораторијума у отплати кредита од три до шест мјесеци за физичка лица, уз продужење рока отплате за исти период, као и смањење излазне каматне стопе на 0,5 одсто за правна лица и предузетнике чија је каматна стопа преко пет одсто. Правилима пласмана средстава по кредитним линијама, усвојеним у марту ове године, излазна каматна стопа ИРБ-а је за све будуће кориснике смањена за 0,5 одсто", појаснио је Врховац.

Он је констатовао да је ИРБ до средине децембра ове године одобрио укупно 455 захтјева за мораторијум и грејс-период, те нагласио да су поменуте мјере, којима је ИРБ преузео дио финансијског терета, помогле привреди и показале да ова банка остаје снажан стуб подршке и развоја.

"Показале су и да нам није циљ искључиво профит, већ првенствено развој привреде Републике Српске", поручио је Врховац.

СТАМБЕНИ КРЕДИТ ЗА 12.700 КОРИСНИКА

Он је навео да је ИРБ путем стамбених кредита до краја ове године пласирао укупно 618,4 милиона КМ, чиме је омогућено рјешавање стамбеног питања за око 12.700 корисника кредита и чланова њихових породица.

"Од наведеног износа, 613 милиона КМ или 12.600 захтјева реализовано је из средстава Фонда становања Српске, док је преосталих 5,3 милиона КМ обезбијеђено путем кредитног аранжмана са Развојном банком Савјета Европе. Половина пласиране вриједности за стамбене кредите је још у отплати и ту је ријеч о око 6.600 кредита", прецизирао је Врховац.

Он је у том смислу навео да се ИРБ у дизајнирању ових кредитних производа руководио спречавањем одлива младог и стручног кадра, бригом о социјалним и групама од посебног интереса за Српску, те побољшањем њиховог животног стандарда.

"Атрактивност и значај стамбених кредита ИРБ-а на домаћем банкарском тржишту показује и њихово учешће у укупним кредитима банкарског сектора Српске одобрених за ове намјене који износи око 40 одсто", наводи Врховац.

Он је истакао да се ИРБ својим досадашњим активностима и резултатима на домаћем тржишту капитала афирмисао у једног од најзначајнијих институционалних инвеститора, па је до сада инвестирано 581,4 милион КМ у хартије од вриједности емитената из Српске.

"У секторском смислу, пласман средстава вршен је у реални и финансијски сектор, те хартије од вриједности емитената Српске и јединица локалне самоуправе. На овај начин, републичка привреда подржана је са додатних 100 милиона КМ, док је развој инфраструктуре и других приоритетних пројеката на локалном нивоу подржан са преко 70 милиона КМ", напоменуо је Врховац.

Он је поручио да основни задаци ИРБ-а за наредну годину остају исти, а то је помоћ у развоју привреде Српске.

"На основу главних циљева Владе Српске и потреба кључних партнера, донесен је сет економских мјера на годишњем нивоу за трогодишњи период. Tиме су, поред постојећих задатака, новоусвојеном економском политиком пред ИРБ стављене нове обавезе", рекао је Врховац.

Он је подсјетио на том плану да је ове године усвојен Закон о факторингу ради уређења факторинга као небанкарске финансијске услуге с циљем повећања финансијске инклузије, односно обезбјеђења веће доступности финансијских средстава малим и средњим предузећима путем откупа недоспјелих краткорочних новчаних потраживања.

Врховац је рекао да је овим актом омогућено ИРБ-у да се бави факторингом и да рад ове банке у тој области контролише Комисија за хартије од вриједности Српске.

"Tакође, ИРБ је задужен и за подршку реализацији инвестиционих пројеката у сврху подстицања иновативности, примјене нових технологија, запошљавања и јачања конкурентности привреде у Српској. Влада Српске ће у ту сврху обезбиједити подстицаје у минималном износу од 10 милиона КМ, а ИРБ кредитну подршку за улагање у нове технологије у износу од 20 милиона КМ", закључио је Врховац.