ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Економија12/10/2021

ОСТВАРЕНА РЕКОРДНА ДОБИТ ОД ОСНИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ДО ДАНАС

 

ПАЛЕ, 12. ОКТОБРА /СРНА/ - Пословање "Електродистрибуције" Пале први пут након неколико година оцијењено је позитивном оцјеном ревизора, биланси предузећа показују да су, у изазовној години каква је била 2020. година, успјешно сервисирани сви текући расходи, а предузеће је остварило добит од 938.686 КМ, што је рекордна добит од његовог оснивања до данас.

 

Надзорни одбор Зависног предузећа "Електродистрибуција" а.д. Пале усвојио је на данашњој сједници Извјештај независног ревизора ревизорске куће Grant Thornton Бањалука за 2020. годину.

Независни ревизор утврдио је да приложени финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним аспектима, финансијског стања Друштва на дан 31. децембра 2020. године, као и резултата његовог пословања и токова готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Српској, те је с тим у вези пословање Друштва оцијењено позитивним ревизорским мишљењем.

Ревизија независне ревизорске куће Grant Thornton обухватила је биланс стања друштва на дан 31. децембра 2020. године, биланс успјеха, извјештај о осталим добицима и губицима периода, извјештај о промјенама на капиталу и биланс токова готовине за годину која се завршава на наведени датум, укључујући и напоменe уз финансијске извјештаје које укључују и преглед значајних рачуноводствених политика.