ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана14/10/2021

ПРВИ ПУТ У СРПСКОЈ РЕГУЛИСАН САОБРАЋАЈ ЛАКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА

 

БАЊАЛУКА, 14. ОКТОБРА /СРНА/ - Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима, којима је први пут у Српској регулисан саобраћај лаких личних електричних возила, као што је електрични тротинет, електрични скејтборд, хаверборд, сегвеј и слична возила.

 

Ова возила разврставају се у четири класе, а предвиђено је да се прописи из области безбједности саобраћаја, којима је уређено кретање пјешака, примјењују и на лице које користи лако лично електрично возило класе 1 и класе 3, а њихова максимална конструктивна брзина је до шест километара на час.

Лице које користи лако лично електрично возило класе 1 и класе 3 обавезно је да посједује идентификациону потврду за лако лично електрично возило са којим се креће, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Прописи из области безбједности саобраћаја којима је уређен саобраћај бицикала примјењују се и на лице које користи лако лично електрично возило класе 2 и класе 4, а њихова максимална конструктивна брзина је до 25 километара на час.

Лице које користи лако лично електрично возило класе 2 и класе 4 обавезно је да посједује идентификациону потврду за лако лично електрично возило којим се креће, има више од 14 година, посједује потврду о познавању прописа о безбједности саобраћаја на путевима или возачку дозволу којом се доказује право управљања возилом било које категорије и за вријеме вожње носи на глави закопчану заштитну кацигу.

Законом су јасније дефинисане одредбе које се односе на свеобухватне анализе саобраћајних незгода, кретање у раскрсницама с кружним током саобраћаја, насилничка вожња, превоз животиња у кабини возила и друго.

Влада је на данашњој сједници утврдила и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рибарству.

Предложеним измјенама и допунама, назив стратешког документа "Рибарска основа Републике Српске" се мијења у назив "Програм развоја рибарства и аквакултуре", с циљем да се утврде правци развоја и унапређења и аквакултуре, као важног сегмента пољопривреде.

Пружа се могућност физичким лицима да обављају дјелатност аквакултуре, а по основном закону право обављања ове дјелатности имали су привредна друштва и предузетници.

Дефинишу се објекти за узгој рибе, гдје се, осим уобичајених објеката наводе и затворени објекти за аквакултуру, што подразумијева или укључује рециркулацију воде током узгоја, а што се директно одражава на трошкове током узгоја.

Измјенама и допунама дефинишу се и обавезе и права субјеката који се баве узгојем генетског материјала /оплођена икра, рибља млађ и риба/ за порибљавање, с циљем очувања оптималне структуре и величине популација аутохтоних врста риба у риболовним водама и биолошке разноврсности.

Осим до сада прописаних мјера заштите риболовних вода, посебно је истакнута заштита изворишта ријека, ријечица и потока као дијелова риболовних вода с циљем спречавања њиховог загађења.

Измијењене су одредбе којима се уређује инспекцијски надзор, те су ублажене новчане казне прописане за радње које се у овом закону квалификују као прекршаји.