ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана02/12/2021

УВОЈЕН ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ

 

БАЊАЛУКА, 2. ДЕЦЕМБРА /СРНА/ - Влада Републике Српске усвојила је Приједлог закона о фискализацији, којим се уређују предмет, обвезници и поступак фискализације, садржај фискалног рачуна, те остале процедуре неопходне за ефикасну контролу оствареног промета робе, односно услуга посредством електронских фискалних уређаја.

 

Разлози за доношење овог акта садржани су у потреби даљег развијања и унапређења система фискализације с циљем сузбијања "сиве економије" у Српској, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

У саопштењу се наводи да се разлике између нацрта и приједлога закона, које су резултат скупштинске и јавне расправе, огледају у томе да је уведен оператер фискалног система чије су основне обавезе омогућавање обвезнику фискализације усклађивање пословања са одредбама овог закона и одржавање и подршка електронских фискалних уређаја.

Кључно питање на које је оваквим рјешењем дат одговор јесте како да се растерети Пореска управа од свих оперативно-техничких питања која су веома захтјевна и подразумијевају кадровске капацитете које је у државној управи готово немогуће обезбиједити у данашње вријеме с обзиром на немогућност да се спријечи одлив информатичког и инжењерског кадра.

Овакво рјешење постоји у земљама као што су Аустрија, Русија и Хрватска, а све више земаља се и одлучује на успостављање оператера фискалног система који се брине о свим аспектима фискализације на страни пореског обвезника, што подразумијева хоризонтално управљање и надгледање чиме се растерећује Пореска управа и омогућава се да извршава своје примарне обавезе - утврђивање, контрола и наплата пореских обавеза без застоја.

Остале разлике приједлога у односу на нацрт закона односе се на усклађивање и потпуније уређивање појединих законских одредаба, као и техничко побољшање текста закона који ће бити упућен на разматрање и усвајање у Народној скупштини.

Влада је данас усвојила и Приједлог закона о измјени Закона о пољопривредном земљишту, којим је прописано да се за промјену намјене пољопрвредног земљишта у непољопривредне сврхе плаћа једнократна накнада.

"Чланом 36. Закона, прописано је у којим се изузетним случајевима ова накнада не плаћа. С циљем стварања бољег пословног окружења за инвестициона улагања у прерађивачку индустрију припремљен је текст овог приједлога измјена закона. Наиме, у конкретном случају, измјенама овог закона се предлаже да се накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе не плаћа и у случају изградње објеката у области прерађивачке индустрије", наводи се у саопштењу.