VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana29/12/2017

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ODUZIMANjU IMOVINE PROISTEKLE OD KRIVIČNOG DJELA

 

BANjALUKA, 29. DECEMBRA /SRNA/ - Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela kojim se uređuju uslovi, postupak i organi nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje ovom imovinom, te međunarodna saradnja.

 


Osnovni cilj donošenja novog zakona je da se na sveobuhvatan, precizan i jednostavan način urede pravila postupka unutar kojeg će se moći efikasno otkriti, osigurati i po potrebi, privremeno ili trajno oduzeti imovina koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja, propisanih važećim zakonodavstvom u Srpskoj, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Cilj zakona je i da se uspostave efikasni mehanizmi za upravljanje imovinom koja je privremeno ili trajno oduzeta.

Na ovaj način se otklanjaju brojne prepreke sa kojima se u radu susreću pripadnici MUP-a Srpske i pravosudnih institucija, Agencija za upravljanje oduzetom imovinom, za provođenje zakona kada je riječ o efikasnom provođenju odredbi Krivičnog zakonika Srpske, Zakona o prekršajima Srpske i ostalih propisa koji jasno propisuju da niko ne može zadržati imovinu proisteklu izvršenjem krivičnog djela i prekršaja koja je u nesrazmjeri sa zakonito stečenom imovinom.

Vlada Republike Srpske donijela je danas uredbu kojom reguliše pripajanje naseljenog mjesta Mišići naseljenom mjestu Milići na području te opštine, za šta je Skupština opštine Milići ranije podnijela inicijativu Vladi Srpske.

Vlada je usvojila informaciju o sprovedenom programu obuke o finansijskim instrumentima EU u 2017. godini i zadužila Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da nastavi sa aktivnostima sprovođenja obuka u oblasti evropskih integracija i unapređenja kapaciteta Republike za apsorpciju fondova EU.

Na sjednici su zaduženi republički organi uprave da u svim obukama iz oblasti evropskih integracija učestvuju u skladu sa odredbama Odluke o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje.