VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija03/01/2018

SUTRA O DEKLARACIJI O AUTO-PUTU BEOGRAD-SARAJEVO

 

SARAJEVO, 3. JANUARA /SRNA/ - Savjet ministara trebalo bi sutra da razmatra deklaraciju o kriterijumima za utvrđivanje trase budućeg auto-puta između Beograda i Sarajeva, koja je usvojena na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

 

Na dnevnom redu je i informacija o usaglašavanju Prijedloga sporazuma o međusobnim pravima i obavezama Savjeta ministara i Vlade Republike Srpske u vezi sa arbitražnim postupkom u predmetu po tužbi "Elektrogospodarstva Slovenije - razvoj i inženjering" Maribor protiv BiH pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Pred ministrima će biti i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH.

Biće riječi i o Nacrtu odluke o ratifikaciji Protokola o saradnji između Savjeta ministara i Vlade Hrvatske u traženju nestalih lica.

Savjet ministara razmotriće i Prijedlog odluke o utvrđivanju funkcija, struktura i tijela BiH nadležnih za sprovođenje programa teritorijalne saradnje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći /IPA II/ 2014-2020. godina.

Na dnevnom redu je i informacija o sprovođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH i prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016-2026. godina.

Pred ministrima će biti i Revidirani okvirni dokument - Strategija razvoja nauke u BiH 2017-2022. godina.