VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Društvo25/06/2018

DANAS PONOVO O MIGRANTSKOJ KRIZI

 

SARAJEVO, 25. JUNA /SRNA/ - Savjet ministara trebalo bi danas da razmatra informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH.

 

Na dnevnom redu sjednice nalazi se i informacija o realizaciji projekta "Integrisani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji" - faza tri, za period od 1. jula do 31. decembra 2017. godine, kao i izvještaj o radu Mješovite komisije za praćenje provođenja ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima za period od 25. novembra 2017. do 31. maja 2018. godine.

U planu je i rasprava o izvještaju o stanju u oblasti bezbjednosti hrane u BiH za prošlu godinu, a predviđeno je i razmatranje informacije o sprovođenju Plana primjene dokumenta "Pregled odbrana" i Akcionog plana implementacije "Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017-2027".

Članovi Savjeta ministara trebalo bi da razmotre i niz međunarodnih sporazuma, te da donesu niz odluka u vezi sa dodjelom grant sredstava za kulturu, sport, inovatorstvo, tehničku kulturu, zdravlje.

Trebalo bi da budu razmotrene i informacije o postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava i prijedlozi za zaključivanje prijateljske nagodbe u slučajevima "Šabanović benc DOO protiv BiH" i "Đurković-Obućina protiv BiH".

U planu je i razmatranje Prijedloga srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH za period od 2017 do 2020. godine, utvrđivanje prijedloga odgovora na poslanička pitanja i inicijative, imenovanja u institucijama BiH iz nadležnosti Savjeta ministara, te davanje ocjene opravdanosti učešća pripadnika Tima za uklanjanje eksplozivnih naprava Oružanih snaga BiH u misiji "Odlučna podrška" u Avganistanu.

Početak sjednice zakazan je za 13.00 časova.