VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Društvo24/09/2018

PROVJERITI PODATKE O OSUĐIVANOSTI ZA SEKSUALNU ZLOUPOTREBU DJECE

 

BANjALUKA, 24. SEPTEMBRA /SRNA/ - Zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koji je krajem aprila stupio na snagu, donesen je prvenstveno radi zaštite djece i njihove bezbjednosti, a u svrhu smanjenja rizika od seksualnog iskorištavanja djece, rekla je Srni portparol Ministarstva pravde Republike Srpske Sanja Džombić.

 

Iz Ministarstva pravde Republike Srpske apeluju, a ujedno i podsjećaju sve poslodavce koji u svom radu ostvaruju neposredan kontak sa djecom, da prilikom prijema u radni odnos imaju obavezu da izvrše i provjeru o eventualnoj osuđivanosti lica za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Džombićeva je podsjetila da je ova obaveza propisana u članu 8 Zakona o posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

"Prema ovom članu zakona, podaci iz Registra mogu se dati organima i organizacijama, ustanovama, institucijama i udruženjima, koja u obavljaju poslove iz svoje nadležnosti, ostvaruju neposredan kontakt sa djecom ako za to postoji opravdan interes, ali i drugim organima, organizacijama i ustanovama koje su nadležne za vođenje postupaka za ostvarivanje zaštite prava i interesa djece", navodi Džombićeva.

Ona je istakla da navedeni organi imaju obavezu da prilikom prijema u radni odnos ili angažovanja određenog lica za obavljanje poslova koji dovode do neposrednog kontakta sa djecom, obavezno provjere kod nadležnog organa da li je to lice upisano u Registar.

"Podaci iz kaznene evidencije se mogu i moraju tražiti od nadležnih organa unutrašnjih poslova i to prema mjestu rođenja lica za koje se podatak traži, sve do konačnog formiranja Registra", naglasila je Džombićeva.

Ona je podsjetila da su zakonom propisane i kaznene odredbe, prema kojima će se novčanom kaznom, od 8.000 KM do 15.000 KM, kazniti odgovorno lice u pravnom licu, ukoliko od nadležnog organa ne traži podatke u skladu sa članom 8. ovog zakona.

"Smatramo da bi na svim nivoima vlasti, uključujući i Brčko distrikt, trebalo da se ustanove evidencije osoba koje su učinile krivična djela protiv interesa djece, kao vid sankcije i opomene, a kako bi se efikasnije krenulo u borbu protiv seksualnih delikata nad djecom, te obezbijedila adekvatna reakcija nadležnih službi i institucija, na način kako je to urađeno u Republici Srpskoj", zaključila je Džombićeva.