VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Specijalni servisi 30/03/2019

KLOKIĆ: NAJVAŽNIJA AKTIVNOST - ODGOVORI NA DODATNA PITANjA IZ UPITNIKA

 

Akcenat na jačanju privredne saradnje i privlačenju stranih investicija. Dosta urađeno na usaglašavanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Uskoro formiranje radne grupe za izradu strategije za saradnju sa dijasporom.

 

Razgovarao: Nenad BERETA

BANjALUKA, 30. MARTA /SRNA/ - Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić izjavio je da je najznačajnija aktivnost ovog ministarstva u prvih 100 dana rada Vlade Srpske bila odgovor na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije, te ukazao da je Vlada prva u BiH verifikovala te odgovore.

Klokić je rekao da je formirano Odjeljenje za dijasporu pri ovom ministarstvu koje će u narednom periodu jačati kako bi saradnja sa dijasporom bila još uspješnija.

"Dijaspora je veliki potencijal Republike Srpske. Formiranje takvog odjeljenja doprinijeće jačoj uvezanosti institucija Srpske sa predstavnicima dijaspore u svijetu", rekao je Klokić u intervjuu Srni.

U planu je, dodao je on, donošenje strategije za saradnju sa dijasporom u kojoj će biti definisani ciljevi u kojem pravcu će se ta saradnja realizovati, a u planu je i donošenje akcionog plana.

"Veoma brzo ćemo formirati radnu grupu za izradu strategije i taj dokument će biti upućen u skupštinsku proceduru. U njenu izradu će biti uključeni i predstavnici dijaspore", rekao je Klokić.

Klokić je dodao da je u prvih 100 dana održan sastanak sa šefovima predstavništava Republike Srpske u inostranstvu kojem je prisustvovao i premijer Srpske Radovan Višković i na kojem su analizirane dosadašnje aktivnosti i definisani određeni planovi za naredni period.

On je istakao da će predstavništva Republike Srpske u inostranstvu u narednom periodu akcenat u radu staviti na jačanje privredne saradnje iz Srpske i zemlje u kojoj se nalaze.

"Pod tim se podrazumijeva pronalaženje adekvatnih poslovnih partnera za naše privrednike, ali i rad na jačoj promociji i prezentaciji poslovnih mogućnosti s ciljem privlačenja stranih investicija i investitora", rekao je Klokić.

On je istakao da su predstavništva dosta doprinijela jačoj institucionalnoj saradnji Srpske sa zemljama u kojima su smještena, dodajući da je to konstatovano i na sastanku sa šefovima predstavništava kojem je prisustvovao i premijer Srpske krajem februara u Banjaluci.

Klokić je naveo da predstavništva Srpske svakodnevno rade i na promociji drugih potencijala Srpske, kao što su turistički, najčešće putem učešća na brojnim međunarodnim sajmovima kojima predstavništva daju podršku.

Republika Srpska ima predstavništva u Beogradu, Briselu, Vašingtonu, Jerusalimu, Moskvi, Štutgartu, Beču i Solunu.

Klokić je, govoreći o usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i pravnim aktima Savjeta Evrope, rekao da se te obaveze redovno izvršavaju i da je u dosadašnjim aktivnostima dosta toga urađeno.

"Pravi posao nas tek očekuje kada počnu pregovori sa EU, a moram istaći da, osim angažmana našeg ministarstva, ne bi bilo rezultata u procesu usklađivanja na ovom nivou da nisu ozbiljno učestvovali i predstavnici drugih organa republičke uprave, jer sva ministarstva u okviru svoje nadležnosti imaju ljude zadužene za ovaj proces", naveo je Klokić.

S obzirom na to da je i do sada Ministarstvo imalo koordinativnu ulogu, on je rekao da će i u ovoj godini biti nastavljen proces koordinacije na putu evropskih integracija, koji će biti u narednom periodu sve intenzivniji.

On je, govoreći o radu Odbora za stabilizaciju i pridruživanje BiH sa EU u praćenju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, naveo da predstavnici Republike Srpske redovno učestvuju u radu u svim pododborma tog odbora i o tome redovno izvještavaju Vladu Srpske.

"Nakon zasjedanja svakog od tih pododbora predstavnici EU daju određen preporuke kako da se BiH kreće u određenoj oblasti. Nama je veoma bitno da u ovom procesu Republika Srpska bude vidljiva i zadrži svoje ustavne nadležnosti", naglasio je Klokić u intervjuu Srni.