VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija13/06/2019

DANAS O AKCIONOM PLANU ZA REGIONALNI EKONOMSKI PROSTOR ZAPADNOG BALKANA

 

BANjALUKA, 13. JUNA /SRNA/ - Vlada Republike Srpske trebalo bi na današnjoj sjednici u Banjaluci da razmatra informaciju u vezi sa višegodišnjim akcionim planom za Regionalni ekonomski prostor zapadnog Balkana u oblasti investicija-segment tržišta kapitala.

 

Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje informacije o dugovanjima za grijanje ustanova kulture, informacije o uvođenju kineskog jezika u škole u Republici Srpskoj, informacije o razvrstavanju privrednih subjekata iz oblasti drvne industrije prema stepenu prerade, kao i informacije o ustupanju podataka sa Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga Republičkom zavodu za statistiku putem VPN tunela, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Predviđeno je i razmatranje prijedloga odluke o visini školarine za redovne studente koje sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2019/20. godinu.

Pred ministrima je i prijedloga odgovora Republike Srpske na dodatna pitanja u vezi sa Šestim periodičnim izvještajem BiH o primjeni Konvencije UN o ukidanju svih oblika diskriminacije žena.

Vlada bi trebalo da razmatra i prijedlog mišljenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju koju je podnijela Konfederacija sindikata Republike Srpske, prijedlog mišljenja o Inicijativi za dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, koju je podnio Gradski odbor udruženja invalida Banjaluke, kao i razmatranje prijedloga mišljenja o Inicijativi za izmjenu člana 150. Krivičnog zakonika Republike Srpske, koju je podnijelo Udruženje "BH novinari".

Snimateljima i fotografima biće omogućeno snimanje kadrova na početku sjednice. Nakon sjednice, koja je zakazana u 8.30 časova predviđeno je saopštenje.