VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Društvo19/06/2019

DOSTAVITI INFORMACIJE O ZAŠTITI IMOVINE U HRVATSKOJ

 

SARAJEVO, 19. JUNA /SRNA/ - Predsjedništvo BiH danas je zadužilo Sektor za sukcesiju pri Ministarstvu finansija u tehničkom mandatu, Agenta BiH pri Stalnoj mješovitoj komisiji i Pravobranilaštvo BiH da dostave informacije o aktivnostima na zaštiti imovine fizičkih i pravnih lica BiH u Hrvatskoj.

 

Sektor za sukcesiju je zadužen da dostavi cjelovitu informaciju koja treba da sadrži spisak imovine pravnih i fizičkih lica u privatnoj i društvenoj svojini koju BiH potražuje od Hrvatske, procjenu vrijednosti, pokrenute pravne radnje u zemlji i u Hrvatskoj radi ostvarivanja prava vlasništva.

Informacija terba da sadrži i eventualne probleme koji se javljaju prilikom ostvarivanja prava vlasništva i pravni elementi koji to ometaju, planirane buduće aktivnosti Sektora u vezi sa omogućavanjem pravnim i fizičkim licima iz BiH da ostvare to pravo, kao i prijedlog mjera koje se mogu poduzimati u pitanjima zaštite imovine u Hrvatskoj, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Agent BiH pri Stalnoj mješovitoj komisiji, koja je formirana u skladu sa članom četiri Sporazuma o pitanjima sukcesije, treba da dostavi informaciju o dosadašnjem stepenu realizacije Sporazuma /Aneks G/, kao i o svim dosadašnjim aktivnostima iz njegove nadležnosti s ciljem ostvarivanja prava vlasništva pravnih i fizičkih lica iz BiH, privatne i društvene svojine, koji potražuju svoju imovinu u Hrvatskoj.

Treba da budu navedeni i problemi koji se javljanju u zemlji i u susjednoj Hrvatskoj, kao i planirane aktivnosti s ciljem zaštite prava vlasništva nad imovinom koja se nalazi u Hrvatskoj.

Od Pravobranilaštva BiH je zatražena cjelovita informacija o svim pravnim aktima Hrvatske koji predstavljaju problem pravnim i fizičkim licima iz BiH da ostvare povrat svoje imovine.

Treba dostaviti i adekvatne primjere /sa popratnom dokumentacijom/ pravnih i fizičkih lica iz BiH /u privatnoj i društvenoj svojini/ koji su probali ostvariti povrat imovine i pravo vlasništva, a koje je Hrvatska svojim aktima osporila i odbila.

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju izvještaj Savjeta ministara u tehničkom mandatu o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH i informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH.