VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana12/08/2019

JEDNOŠALTERSKI SISTEM IZDAVANjA DOZVOLA POVEĆAVA KONKURENTNOST TRŽIŠTA

 

BANjALUKA, 12. AVGUSTA /SRNA/ - Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju, a koje se odnose i na stvaranje zakonskog osnova za uvođenje jednošalterskog i elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola.

 

Time se otklanja mnoštvo pravnih i administrativnih prepreka, a uspostavlja se jednostavan i efikasan sistem izdavanja građevinskih dozvola, sa minimalnim brojem formalnosti i koraka u postupku i jeftinijim troškovima postupka, čime se povećava konkurentnost tržišta, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

"Ovim izmjenama će se u potpunosti eliminisati potreba da podnosioci zahtjeva lično posjećuju pojedinačne institucije, što će značajno skratiti vrijeme potrebno za dobijanje dozvole za gradnju, ali i omogućiti značajne finansijske uštede, kako za investitore tako i za nadležne institucije", navodi se u saopštenju.

Jedna od izmjena u zakonu je i smanjenje broja dokaza koje je investitor do sada bio dužan dostaviti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno saglasnosti javnih preduzeća i drugih nosilaca javnih ovlaštenja na glavni projekat koje se daju na osnovu posebnih zakona.

"Ove saglasnosti zamijenjene su povećanom ulogom i odgovornošću licenciranih projektanata i revidenata koji imaju stručnu, profesionalnu, materijalnu i moralnu odgovornost za usaglašenost tehničke dokumentacije, tehnička rješenja i kvalitet tehničke dokumentacije za čiju izradu ih je angažovao investitor", navodi se u saopštenju.

S obzirom da revidenti preuzimaju obavezu kontrole projektnih rješenja u skladu sa uslovima i smjernicama datim u lokacijskim uslovima, a što su do sada činila javna preduzeća, to je kod uslova za sticanje licence za reviziju dijela tehničke dokumentacije koja se izdaje fizičkom licu pooštren jedan od uslova za sticanje licence.

"Takođe, imalo se u vidu i to da postoje i do sada izdate licence, te je, s ciljem zaštite stečenih prava, propisano da iste ostaju na snazi", navodi se u saopštenju.

Osim toga, dodatno se unapređuje oblast prostornog uređenja i građenja objekata, te su izvršene korekcije odredbi koje se odnose na postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja kako bi se skratile procedure i jasnije definisao sam postupak.

"Navedenom izmjenom ni na koji način nije smanjeno ili ugroženo učešće javnosti i zainteresovanih lica, ni kvalitet planskih rješenja, već se samo postiže efikasniji i racionalniji postupak izrade i skraćuju se ukupni rokovi donošenja planova", navodi se u saopštenju.

Kroz izmjene zakona stvara se pravni osnov za donošenje Strategije energetske obnove zgrada u Republici Srpskoj koju će, u skladu sa propisanim nadležnostima razmatrati i usvajati nadležni organi Republike Srpske.