VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana09/10/2019

JANDRIĆ: BLAGI PAD AKTIVNOSTI NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

 

BANjALUKA, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Član Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske Miodrag Jandrić rekao je pred poslanicima Narodne skupštine da je u prošloj godini u Srpskoj bilo 13 javnih emisija hartija od vrijednosti u kojima je prikupljeno više od 57,2 miliona KM dodatnog kapitala, što je za 2,8 odsto manje nego u 2017. godini.

 

Obrazlažući u parlamentu Republike Srpske izvještaje Komisije za hartije od vrijednosti, Jandrić je rekao da je stanje na tržištu hartija od vrijednosti u Srpskoj takvo da se bilježi blagi pad aktivnosti kao na tržištima kapitala zemalja u okruženju.

On je naveo da je ukupni promet u toj oblasti u 2018. godini bio 428 miliona KM i da je manji za 12,6 odsto u odnosu na 2017.

"U ovom prometu dominiraju obveznice, a akcije povećavaju učešće", rekao je Jandrić.

On je rekao da je tržište kapitala Srpske u fazi razvoja i da je normalno što su dužničke hartije od vrijednosti dominantne.

"Na svakom tržištu su one dominantne i privlače dalje vlasničke hartije od vrijednosti", rekao je Jandrić.

On je naveo da je u 2018. godini Komisija ostvarila ukupne prihode u iznosu od 744.605 KM dok su ukupni rashodi bili 821.419KM.

Poslanik DNS-a Milan Radović je tokom ranije poslaničke rasprave o ovoj tački dnevnog reda rekao da štednju i inostrane ulagače treba što više preusmjeriti prema ulaganjima u akcije, hartije od vrijednosti i slično.

On je ocijenio da samo rast BDP-a Srpske od šest do osam odsto garantuje razvoj Republike, te da u tom smislu, takođe, treba povećati učešće privatnog sektora.

Šef Kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić je naveo da stručni izvještaji Komisije najbolje govore o lošem stanju privrede Srpske, koja je prezadužena.

On se saglasio sa poslanikom PDP-a Jelenom Trivić da treba "olabaviti" zakonsku regulaciju u cilju razvijanja ovdašnjeg tržišta kapitala.

Šef Kluba poslanika NDP-a Dragan Čavić rekao je da unapređenje i razvoj tržišta kapitala i hartija od vrijednosti mogu pomoći u rješavanju problema u vezi sa velikim dugovanjima i međusobnim potraživanjima u privredi Srpske.

On je rekao da je to potrebno zbog razvoja ovdašnje privrede, koja bi, po rješavanju pomenutih problema, trebala da iz banaka povlači sredstva za investicije.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je više izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske - o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, o radu ove komisije i o finansijskom poslovanju za 2018. godinu. /nastaviće se/boj/bon/mir