VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Društvo14/10/2019

OBNOVITI PREPORUKE DA SE ELIMINIŠU DISKRIMINACIJE SRPSKOG NARODA

 

PODGORICA, 14. OKTOBRA /SRNA/ - Srpski nacionalni savjet /SNS/ zatražio je od institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda da obnavi preporuke i mišljenja državnim institucijama u vezi sa prigovorima Savjeta na diskriminaciju srpskog naroda u Crnoj Gori.

 

Iz SNS-a podsjećaju da se u dužem periodu obraćaju Zaštitniku za zaštitu od diskriminacije u oblasti očuvanja identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori.

U saopštenju SNS navodi da je tražio da se u skladu sa Ustavom i pozitivnim zakonodavstvom obezbijedi ravnopravnost srpskog naroda i da Zaštitnik svojom nepristrasnom preporukom i mišljenjem utiče na otklanjanje takvih slučajeva i pojava.

"Tumačenjem naših primjedbi Zaštitnik je iznosio svoja korektna mišljenja i preporuke, koje su nedvosmisleno potvrđivale njihovu opravdanost", ističe se u saopštenju.

Iz SNS-a dodaju da je više od dvije godine čekan odgovor državnih institucija, ali da ga ni o jednom konkretnom pitanju nije bilo.

"SNS stoga traži da se obnove mišljenja i preporuke Ombudsmana upućene državnim institucijama u Crnoj Gori, da se od njih traže konkretni odgovori i da se insistira na uvažavanju i primjeni preporuka i mišljenja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da se to posebno odnosi na preporuke Skupštini, Vladi i Vrhovnom sudu da normativno urede i konkretizuju ustavnu garanciju ravnopravnosti ćiriličnog i latiničnog pisma i način njenog ostvarivanja utvrđivanjem odgovarajućih obaveza organa javne vlasti u pogledu sačinjavanja službenih akata i ostvarivanja pisane komunikacije sa građanima.

Tim institucijama je preporučeno i da preduzimaju mjere s ciljem očuvanja ćiriličnog pisma i primarno obezbijede da njihovi predstavnici u kontaktu sa građanima upotrebljavaju to pismo, ako je građanin za tim iskazao potrebu, odnosno da obezbijede da oni dobiju odgovor na ćiriličnom pismu, navodi se u saopštenju.

IZ SNS-a podsjećaju da je preporuka Ombudsmana da te institucije preduzimaju mjere i aktivnosti kako bi se značajniji zakoni i podzakonski akti, kao i statuti, odluke i drugi opšti akti, kao i javne isprave i druge isprave koje su od interesa za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava građana, učinili dostupnim i na ćiriličnom pismu.

Preporučeno im je i da ulože dodatne napore kako bi nazivi državnih organa, institucija, ustanova i službi bili ispisivani i na ćiriličnom pismu, kao i nazivi naselja, ulica, trgova i drugih topografskih oznaka.

Iz SNS-a insistiraju na poništavanju Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji kojim je bliže uređena oblast postavljanja saobraćajnih znakova na državnim putevima.

"Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je, ne poštujući ustavnu garantovanost ravnopravnosti ćiriličnog i latiničnog pisma, donijelo interni Pravilnik koji svojom primjenom teško diskriminiše identitetska pitanja srpskog naroda", tvrde iz Savjeta.

Iz SNS-a su zatražili od Zaštitnika da "upozori državne institucije na poražavajuća istraživanja o obaveznosti srazmjerne zastupljenosti u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave pripadnika srpske nacionalnosti, kako bi u najkraćem roku ustavna načela počela da veže i za srpski narod".

SNS insistira da Zaštitnik obnovi preporuku fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava da bez odlaganja preduzme mjere i radnje na izvršenju odluke o drugoj raspodjeli sredstava, koju je Upravni odbor te državne institucije dva puta potvrdio.

"SNS će nakon reagovanja Zaštitnika insistirati na ravnopravnosti i zaštiti identiteta i prava srpskog naroda kod pravosudnih organa u Crnoj Gori i međunarodnih organizacija vezanih za očuvanje ljudskih prava i sloboda", dodaje se u saopštenju.