VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija15/10/2019

ZA PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA U GRADIŠCI 3,8 MILIONA EVRA

 

SARAJEVO, 15. OKTOBRA /SRNA/ - Savjet ministara u tehničkom mandatu utvrdio je prijedlog sporazuma u vezi sa odobravanjem donacije Švajcarske od 3,8 miliona evra za projekat "Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Gradišci".

 

Cilj je da se obezbijedi prikupljanje, transport i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda grada Gradiška na ekološki ispravan i higijenski zadovoljavajući način, što će unaprijediti život stanovnika i zaštititi životnu sredinu, posebno rijeku Savu i nizvodno.

Prijedlog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Na današnjoj telefonskoj sjednici Savjet ministara utvrdio je prijedlog ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt javnog prevoza Sarajevo, vrijedan 15 miliona evra.

Riječ je o projektu nabavke novih električnih trolejbusa i rezervnih dijelova s ciljem poboljšanja razvoja infrastrukture javnog prevoza u Sarajevu, što će povećati kapacitet i efikasnost usluga javnog prevoza za stanovništvo i zaštititi životnu sredinu.

Očekuje se da će projekat biti završen do 31. decembra 2021. godine, a rok otplate zajma je 15 godina, uključujući dvije godine grejs perioda.

Prijedlog ugovora sa osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH.

Na sjednici su utvrđeni pojedinačni prijedlozi odluka o ratifikovanju koji se odnose na sporazum o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH - Crna Gora 2015-2017. za 2017. godinu između EU, BiH i Vlade Crne Gore, o sporazumu između Savjeta ministara i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o vazdušnom saobraćaju između i van njihovih teritorija.

Prijedlozi se odnose i na odluke o ratifikovanju protokola o određivanju tromeđne granične tačke između BiH, Crne Gore i Srbije, na odluku o ratifikovanju Memoranduma o razumijevanju između Hrvatske, BiH i Crne Gore o sprovođenju "Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore 2014-2020".

Zadužuje se Ministarstvo inostranih poslova BiH da prijedloge odluka dostavi Predsjedništvu BiH radi donošenja.

Savjet ministara prihvatio je održavanje Konstituence guvernera Svjetske banke/MMF-a u BiH u junu 2020. godine.