VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Srpska pamti23/10/2019

SUTRA 28 GODINA OD PROGLAŠENjA SKUPŠTINE SRPSKOG NARODA BiH

 

BANjALUKA, 23. OKTOBRA /SRNA/ - Sutra se navršava 28 godina od proglašenja Skupštine srpskog naroda BiH, nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u Skupštini tadašnje SR BiH.

 

Od njenog proglašenja 24. oktobra 1991. godine administrativno sjedište skupštine bilo je u Sarajevu, nakon izbijanja ratnog sukoba izmješteno je na Pale, a od 1998. godine sjedište Narodne skupštine Republike Srpske premješteno je u Banjaluku, gdje se i danas nalazi.

Poslanici Narodne skupštine 9. januara 1992. godine usvojili su Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda BiH i taj dan se u Republici Srpskoj obilježava kao Dan Republike.

Narodna skupština je 28. februara 1992. godine donijela Ustav, kao utemeljenje pravne moći, sigurnosti, legaliteta i legitimiteta Republike Srpske.

Po okončanju ratnih dejstava, a nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, Narodna skupština preuzima primarnu odgovornost sprovođenja normativne državne reizgradnje i obnove.

Narodna skupština Republike Srpske je zakonodavni organ u strukturi vlasti Republike. Obavljajući normativne, kontrolne, regulatorne i izborne funkcije iz svoje nadležnosti, centralna je institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske.

Prema savremenim parlamentarnim principima, sastav skupštine čine 83 narodna poslanika, izabrana na neposrednim parlamentarnim izborima.

Prvi poslijeratni izbori održani su 1996. godine. Do tada, skupštinu su činili poslanici koji su bili izabrani na prvim višestranačkim izborima u BiH 1990. godine, kao poslanici tadašnje Skupštine BiH.

Do 2002. godine, narodni poslanici birani su na mandat u trajanju od dvije godine, a od 2002. na četvorogodišnji mandat.

Narodna skupština do sada je imala devet saziva, a sadašnji deseti saziv konstituisan je na osnovu izbora održanih 7. oktobra 2018. godine i čine ga 28 poslanika SNSD-a, 13 SDS-a, osam DNS-a, sedam PDP-a, sedam SP-a, po četiri poslanika NDP-a, Ujedinjene Srpske, Demokratskog saveza - Demos i Zajedno za BiH, kao i dva samostalna poslanika.

Sala u kojoj se održavaju zasjedanja Narodne skupštine opremljena je savremenim konferencijskim sistemom sa elektronskim glasanjem koji omogućava, u tehničkom pogledu brz i efikasan rad.

Ugrađena oprema podržava rad 114 učesnika, omogućava prikazivanje rezultata glasanja i vrijeme diskusije, prikazuje poziciju aktivnih konferencijskih jedinica, a omogućava i ozvučenje prostora.

Računarski konferencijski sistem pruža mogućnost efikasnog rada, čuvanja i štampanja potrebnih podataka. Dodatna ugrađena oprema omogućava snimanje audio i video zapisa na odgovarajući medij.

Pored sale u kojoj se održava sjednica Narodne skupštine nalaze se pres hol i pres soba koji su na usluzi sredstvima informisanja za praćenje rada Narodne skupštine Republike Srpske.