VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Specijalni servisi 25/11/2019

ZAVNOBiH KAO ŠEHIDSKI URANAK

 

Nisu se Srbi odrekli ZAVNOBiH-a /od istorijskih fakata se niko ne može ograditi/, a i kako bi kad su ga oni, uglavnom, i stvorili, već su ga uništili oni koji su raspisali referendum o odvajanju od Jugoslavije, zbog koje je ZAVNOBiH i sazivan

 

Piše: Nenad TADIĆ

BIJELJINA, 25. NOVEMBRA /SRNA/ - Polaganje vijenaca na grobove šehida /mučenika za vjeru/ i na grob/mezar pisca "Islamske deklaracije" Alije Izetbegovića, povodom ZAVNOBiH-a, neporecivi je dokaz mimikrije i totalnog falsifikovanja istorije u svim dijelovima političkog Sarajeva i među bošnjačkom političkom elitom.

Kakve veze ima ZAVNOBiH od 25. novembra 1943. godine sa BiH koju su zagovarali i stvarali Alija Izebegović i nacionalno-vjerski pokret SDA?

Ratna politika muslimanskog rukovodstva bila je protiv Jugoslavije, protiv bilo kojeg oblika njenog postojanja, a ZAVNOBiH je čedo jugoslovenskog pokreta.

Izetbegović je čak odbio Beogradski sporazum, kojim bi Jugoslavija preživjela kao zajednica četiri republike, a koji je predviđao BiH bez unutrašnjih granica.

Kakve veze imaju partizani i šehidi? Partizani su se borili protiv okupatora /neki od njih i za ideološku matricu ateizma i proleterske revolucije/, a šehidi za islam.

Svojatanje ZAVNOBiH-a kao dokaza istorijskog kontinuiteta BiH na matrici današnje bošnjačke političke utopije djeluje komično, kao neki nadrealni skeč iz čuvenog "Montija Pajtona" ili domaće verzije "Nadrealista".

Dovoljno je pogledati nacionalne sastave delegata na zasjedanjima ZAVNOBiH-a ili AVNOJ-a, koje su najvećim dijelom činili Srbi, pa uporediti te fakte sa današnjim prozivanjem Srba kao "agresora" i "fašista" u bošnjačkim političkom, medijskom i obrazovnom sistemu.

Partizanski potpukovnik Hamdija Omanović izjavio je na Trećem zasjedanju ZAVNOBiH-a u aprilu 1945. godine: "Neki ljudi govore da muslimani nisu pošli za ustaškim pokretom, da se nisu našli u redovima ustaša i okupatora, ali, drugovi i drugarice, mi, muslimani, moramo priznati da se ogromna većina muslimana našla na strani okupatora".

Takođe, na Drugom zasjedanju AVNOJ-a, za koji je ZAVNOBiH bio samo priprema, hrvatski komunista i predstavnik Narodnooslobodilačkog pokreta /NOP/ Hrvatske Vladimir Bakarić javno je rekao: "Na Prvom zasjedanju mi smo bili više predstavnici srpskog otpora u Hrvatskoj nego predstavnici NOP-a Hrvatske".

Naravno, među partizanima i učesnicima ZAVNOBiH-a bilo je nesrba, ali bez Srba ne bi bili mogući ni ZAVNOBiH, ni AVNOJ, ni prošla, ni današnja BiH, svakako ne u oblicima koje poznajemo.

Otuda su otužne i tragikomične parole koje se svake godine lansiraju iz Sarajeva o, sa jedne strane, "slavljenicima", koji su "borci protiv fašizma", odnosno šehidi i sljedbenici nezavisne BiH po matrici SDA i, sa druge strane, onim koji kvare "državnu idilu" - prije svega, Republici Srpskoj.

Nisu se Srbi odrekli ZAVNOBiH-a /od istorijskih fakata se niko ne može ograditi/, a i kako bi kad su ga oni, uglavnom, i stvorili, već su ga uništili oni koji su raspisali referendum o odvajanju od Jugoslavije, zbog koje je ZAVNOBiH i sazivan.

A, sada u Sarajevu slave praznik koji su sami obesmislili i stavili u istorijsku arhivu.

Kao krivce za odricanje od ZAVNOBiH-a /i AVNOJ-a/ u političkom Sarajevu optužuju potomke onih čiji su krvavi trud prosuli zarad pravljenja građansko-vjerske utopije, na kojoj su insistirali /verbalno/ Alija Izetbegović i SDA.

Dok su Srbi tokom Drugog svjetskog rata ginuli i hapšeni u ustaškoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj /u čijem je sastavu bila i današnja BiH/, veliki broj tadašnjih mladih muslimana bio je u "Handžar diviziji", osnovanoj u februaru 1943. godine i koja je, u trenutku osnivanja, brojala 21.064 vojnika.

O tome je govorio potpukovnik Hamdija Omanović kada je upozorio na one koji nisu htjeli ZAVNOBiH, a danas ih njihovi ideološki nasljednici slave kao "antifašiste" i "borce za BiH". Alijinu ili Omanovićevu BiH?

Koju BiH - onu koju su Srbi, najvećim dijelom, imali u vidu stvarajući ZAVNOBiH ili ovu kojoj Bakir Izetbegović polaže vijence?

Zato je 25. novembar ne "dan državnosti" utopijske BiH, već dan istorije /onako kako se zaista i dogodila/ iz kojeg bi bošnjačka politika trebalo da izvuče pouke za bilo kakvu budućnost zemlje u koju se zaklinje.

Za početak da se otvoreno kaže ko su bili fašisti, a ko je antifašista i "sluga okupatora". Ili, jednostavnije: ko je stvarao ZAVNOBiH, a ko je išao na Staljingrad?