VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Specijalni servisi 02/12/2019

ŠERANIĆ: UNAPREĐIVATI POLOŽAJ LICA SA INVALIDITETOM

 

Još nije dostignut nivo da na 16 zaposlenih bude zaposleno jedno lice sa invaliditetom, potrebna je evidencija ovih lica, pitanje personalne asistencije treba riješiti sistemski, te aktivizmom se izboriti protiv predrasuda. Ipak, evidentno je da se podigla svijest društva o ovim problemima, ističu iz nadležnih udruženja

 

Priredila: Ana BENCUN

BANjALUKA, 2. DECEMBRA /SRNA/ - Položaj lica sa invaliditetom unaprijeđen je u proteklom periodu, ali ima još mnogo prostora da se radi na podizanju svijesti društva o pravima ovih lica, rekao je Srni ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Šeranić je istakao da se taj cilj može postići isključivo saradnjom svih relevantnih institucija sa predstavnicima udruženja i saveza lica sa invaliditetom.

"Veoma sam zadovoljan aktivnostima koje smo uradili u ovoj godini, ali uvijek postoji prostor za unapređenje određenih rješenja kada je riječ o ovoj oblasti. Na tome treba raditi multidisciplinarno", rekao je Šeranić povodom 3. decembra - Međunarodnog dana lica sa invaliditetom.

On je napomenuo da je iz tog razloga Vlada Republike Srpske formirala i interresorno tijelo koje čine predstavnici resornih ministarstava, te organizacija i udruženja lica sa invaliditetom.

"To je mjesto za razgovor o trenutnim problemima, te određenim strateškim pravcima, a na osnovu tih izvještaja Vlada će kreirati aktivnosti u vezi sa ovim pitanjem", rekao je Šeranić.

Član Udruženja žena sa invaliditetom Dušica Lipovac rekla je Srni da osobe sa invaliditetom imaju velike potencijale, te ih je potrebno što više uključiti u društveni život i smanjiti stigmu kako bi ova lica dala doprinos i kao radnici, umjetnici, roditelji.

"I dalje postoji problem nedovoljnog broja zaposlenih lica sa invaliditetom. Zakonom je propisano da na svakih 16 zaposlenih u institucijama treba da bude zaposleno i jedno lice sa invaliditetom, ali mi još nismo dostigli taj nivo", rekla je ona.

Lipovčeva je izrazila zadovoljstvo što je posljednjih godina došlo do poboljšanja kada je riječ o uključivanju ovih lica u sve sfere društvenog života, pa čak i u politički život.

"Politika predstavlja oblast u kojoj lica sa invaliditetom treba da zauzmu značajno mjesto, te da budu bliže onima koji donose odluke. Svojim životnim iskustvom možemo znatno doprinijeti da se donesu značajna sistemska rješenja", rekla je Lipovčeva.

Prema njenim riječima, jedan od načina da se licima sa invaliditetom omogući samostalan život jeste da imaju personalnu asistenciju, a to je potrebno riješiti sistemski.

Ona smatra da je potrebno ohrabriti lica sa invaliditetom da sruše barijere u svojim glavama, te da izađu iz kuća i bore se protiv predrasuda koje im društvo nameće.

"Svojim radom, aktivizmom i rezultatom uspjela sam da se izborim sa predrasudama koje sam često osjetila i na svojoj koži, ali nisam dozvolila da me to zaustavi. Jer, i među nama ima dobrih glumaca, advokata, pisaca, samo nam treba omogućiti prostor da to i pokažemo", rekla je Lipovčeva.

Ona je napomenula da je, osim arhitektonskih barijera, licima sa invaliditetom potrebno omogućiti i pristup komunikacijama i informacijama, naročito licima sa oštećenjem sluha i vida.

Predsjednik Savez slijepih Republike Srpske Branko Suzić rekao je Srni da se čine mali, ali značajni pomaci u podizanju nivoa prava lica sa invaliditetom, ali i da je potrebno sačiniti evidenciju ovih lica kako bi se donijela rješenja koja imaju efekta.

"Definiciju invalidnosti treba konkretnije odrediti, te na bazi evidencije obezbijediti sigurna sistemska prava u smislu socijalnih davanja i podrške republičkih institucija, te da se davanja izdvajaju samo za one kojima su neophodna, a da se radno sposobnim licima omogući da se obrazuju i zaposle", smatra Suzić.

On je izrazio zadovoljstvo jer je evidentno da se podigla svijest društva o ovim problemima, te da dugogodišnji zahtjevi lica sa invaliditetom pronalaze svoje mjesto i u zakonodavstvu.

Generalna skupština UN je u oktobru 1992. godine usvojila rezoluciju kojom se 3. decembar proglašava Međunarodnim danom lica sa invaliditetom.

Osnovni cilj obilježavanja Međunarodnog dana lica sa invaliditetom je poboljšanje kvaliteta života ovih osoba podsticanjem međusobne saradnje i stvaranjem partnerstva među udruženjima osoba sa invaliditetom, te na taj način ublažavanje posljedica socijalne isključenosti.