VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija16/01/2020

OBAVLJENA RASPRAVA O DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANjU INSTITUCIJA

 

SARAJEVO, 16. JANUARA /SRNA/ - Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH obavili su raspravu o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH kojim se predviđa uvođenje inspekcijskog nadzora u slučaju postojanja sumnje na korupciju i nepravilnosti u radu institucija BiH.

 

Poslanik HDZ-a BiH Predrag Kožul je u ime Komisije za finansije i budžet podsjetio da su na jučerašnjoj sjednici ove komisije jednoglasno prihvaćeni principi i razlozi za donošenje ovog zakonskog akta s obzirom da će uvođenje inspekcije obezbijediti transparentnije trošenje budžetskih sredstava.

"U institucijama BiH imamo eksternu i internu reviziju, ali javni pogled na trošenje budžetskog novca i javni interes dovodi do opravdane potrebe da se na ovaj način dodatno proces učini transparentnijim", rekao je Kožul.

On je ponovio da su predložene kazne od 5.000 KM do 20.000 KM previsoke i da će sputavati inspektore da ih izriču.

Poslanik HDZ-a BiH Nikola Lovrinović ukazao je da je prijedlogom preširoko ostavljena mogućnost da se podnese zahtjev inspektoratu za ispitivanje trošenja budžetskih sredstava, što bi moglo dovesti do toga da inspekcija bude pretrpana.

Predsjedavajući Kluba SDA Adil Osmanović je tokom diskusije ukazao da se Prijedlogom zakona daju prevelika ovlaštenja ministru finansija i trezora BiH jer se uvodi budžetski inspektorat koji treba biti sistematizovan u okviru Ministarstva finansija i trezora.

On je naglasio da je, prema prijedlogu, ministar finansija i trezora drugostepeni organ, te da se amandmanski treba kretati u pravcu da budžetski inspektorat bude pri Savjetu ministara.

Poslanik SDS-a Dragan Mektić rekao je da podržava svaki vid jačanja kontrole trošenja budžetskih sredstava.

"Zakon je, međutim, nedorečen i ima problema kada je riječ o sukobu nadležnosti različitih institucija koje vrše kontrolu budžetskih sredstava", rekao je Mektić.

On je upitao šta se dešava u slučajevima kada, eventualno, inspektor utvrdi povredu trošenja budžetskih sredstava, a Kancelarija za reviziju ne stavi nikakvu primjedbu.

Poslanik PDP-a Mira Pekić ukazala je na problem koji će u radu imati budžetski inspektor u okviru Ministarstva finansija i trezora jer je u rangu zamjenika ministara.

Tokom usvajanja zapisnika zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović ukazao je na problem da se, shodno Poslovniku, poslanici koji glasaju kao uzdržani računaju da nisu prisutni na zasjedanju.

"Neobično je da se član Kolegijuma javlja povodom zapisnika. Sve odluke u Domu se donose većinom onih koji su prisutni i onih koji su glasali. Oni koji su uzdržani se računaju da nisu prisutni u sali. To nije uredu, program koji imamo ovdje tumačenje je dao OHR prije 10 godina", rekao je Radmanović.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma predložio je da Ustavnopravna komisija ispita taj problem i da on bude razmatran na jednoj od narednh sjednica.

U ime Kluba SNSD-a, Snježana Novaković Bursać tražila je pauzu od jednog časa kako bi se poslanici iz Republike Srpske odazvali pozivu Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita dabrobosankog Hrizostoma da prisustvuju božićnom prijemu. /nastaviće se/ss/bm/ljlj