VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Svijet18/02/2020

NIKOLA KOPERNIK TVORAC TEORIJE HELIOCENTRIČNOG SISTEMA

 

BIJELJINA, 18. FEBRUARA /SRNA/ - Nikola Kopernik, poljski astronom, matematičar, pravnik, ljekar i ekonomista, koji je prvi formulisao heliocentrični sistem svemirskih tijela, prema kome je Sunce u centru solarnog sistema, a ne Zemlja, rođen je 19. februara 1473. godine.

 

Njegov rad izazvao je burne reakcije, ali je brzo prihvaćen u naučnim krugovima.

Međutim, crkva to nije lako prihvatila i zato je papa 1616. godine ovo djelo zabranio, a Kopernika proglasio jeretikom, jer su njegove ideje išle protiv crkvenog učenja.

Kopernik je studirao na univerzitetu u Krakovu i Bolonji kanonsko pravo, ali se najviše posvetio studiju astronomije.

Kopernik je dao prvu skicu nove heliocentrične teorije, koja je bilo suprotna tada vladajućem Ptolomejevom geocentričnom sistemu svijeta sa Zemljom u centru.

Prosuđujući na osnovu principa relativnosti kretanja planeta, Kopernik je naveo da se Zemlja i druge planete ravnomjerno kreću po orbitama, te da je u njihovom centru Sunce.

Petlje u putanjama planeta objasnio je kao pojavu koja nastaje zbog kretanja Zemlje i planeta oko Sunca. Iz veličine petlji, koja je manja što je planeta udaljenija od Sunca, odredio je njihovu udaljenost od tog tijela.

Kopernik je dugo razmišljao o tome da li da svoju teoriju napiše ili da je, po uzoru na pitagorejce, usmeno prenosi. Ipak je prvo napisao sažetu teoriju.

Izgradnja heliocentričnog sistema bio je revolucionaran i dalekosežan prekid sa starim shvatanjima.

Svojim djelom Kopernik je utemeljio modernu astronomiju i stvorio preduslove za dalja otkrića poput Keplerovih zakona i Njutnovog određivanje zakonitosti koja upravlja kretanjima nebeskih tijela.

Crkva je 1616. zabranila sva djela koja su za osnovu imala Kopernikovo učenje.

Zabrana je 1757. ukinuta sa Kopernikovih, a 1835. sa ostalih naučnih djela koja su se kosila sa crkvenim viđenjima svemira.

Nikola Kopenik umro je 1543. godine.