VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana06/03/2020

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA

 

BANjALUKA, 6. MARTA /SRNA/ - Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o zaštiti mentalnog zdravlja kojim se uređuje promocija mentalnog zdravlja, prevencija i rano otkrivanje smetnji u mentalnom zdravlju, prava i obaveze u njegovoj zaštiti i medicinska intervencija kod lica sa smetnjama u mentalnom zdravlju.

 

Prijedlogom ovog zakona uređuje se i povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije i evidencije lica sa smetnjama u mentalnom zdravlju, socijalna inkluzija i život u zajednici, zabrane u zaštiti mentalnog zdravlja, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu mentalnog zdravlja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada Srpske utvrdila je i Prijedlog strategije razvoja mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj za period 2020-2030. godine.

Ovom strategijom, kao i Prijedlogom zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, žele se unaprijediti postojeći i razviti novi načini zaštite mentalnog zdravlja ne samo pojedinaca, već i društva u cjelini.

Takođe, želja je da se smanji pojava mentalnih problema i poremećaja, poveća dostupnost kvalitetnog i pravovremenog pružanja zdravstvenih usluga, rehabilitacije i socijalne inkluzije lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, jačajući pri tome njihovu ulogu u odlučivanju u navedenim procesima, a s ciljem povećanja ličnog zadovoljstva, zdravlja građana, smanjenja troškova pružanja usluga u mentalnom zdravlju, te podsticanja ekonomskog i društvenog razvoja.