VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Svijet27/03/2020

NjEMAČKI LJEKARI SE PRIPREMAJU NA MANjAK MJESTA U INTENZIVNOJ NjEZI

 

BEOGRAD, 27. MARTA /SRNA/ - Njemački ljekari pripremili su preporuke za odlučivanje o tome kojim pacijentima omogućiti liječenje ako zbog pandemije virusa korona ponestane kreveta u intenzivnoj njezi, u kojima se ističe da starosna dob neće biti odlučujući faktor.

 

"Prema aktuelnom stanju saznanja o pandemiji Kovida-19 vjerovatno je da i u Njemačkoj u kratkom periodu i uprkos povećanju kapaciteta više neće biti dovoljno kapaciteta u intenzivnoj njezi za sve pacijente", navodi se u zajedničkom dokumentu sedam stručnih udruženja urgentne i intenzivne medicine, koji je objavio njemački list "Špigl".

Dokument sadrži medicinske i etičke preporuke koje bi ljekarima i njegovateljima trebalo da pomognu da na preopterećenom odjeljenju intenzivne njege naprave prioritet među pacijentima koji su u životnoj opasnosti.

U dokumentu se ističe da će oni u takvim uslovima odlučivati između života i smrti što je "enormni emocionalni i moralni izazov za medicinski tim".

"Ako budemo došli u tešku situaciju da moramo da odlučujemo između pacijenata, onda želimo da budemo `naoružani`. Želimo da na kraju ovog teškog, bolnog procesa možemo da kažemo - to je bila osnovana i pravedna odluka", poručio je u saopštenju predsjednik Njemačkog interdisciplinarnog udruženja za intenzivnu medicinu i urgentnu medicinu Uve Jansens.

Ukoliko više ne budu mogli da budu liječeni svi životno ugroženi oboljeli pacijenti, onda stupa na snagu princip trijaže iz oblasti medicine u uslovima katastrofe.

To znači da će se praviti prioritet među pacijentima na osnovu utvrđenih kriterijuma sa ciljem da se sa ograničenim resursima spasi što je više moguće života, navodi "Špigl".

Ako, na primjer, ne bude više dovoljno respiratora, oni neće biti davani pacijentima kod kojih nema izgleda da će biti uspješno izliječeni ili su oni veoma mali.

"Prednost u liječenju će, i u intenzivnoj i u urgentnoj medicini, imati oni pacijenti kod kojih je veća vjerovatnoća preživljavanja, odnosno bolja ukupna prognoza /takođe i u daljem toku liječenja/", navodi se u dokumentu.

Važno je pritom, piše u dokumentu, da se takve odluke donose za sve kritično oboljele pacijente, a ne samo za one zaražene virusom korona - to znači i za pacijente sa infarktom ili moždanim udarom.

Posebno se naglašava da je nedopustivo da se odluke donose na osnovu starosne dobi pacijenta ili socijalnih kriterijuma.

"Pacijentu starom 80 godina neće u Njemačkoj unaprijed biti uskraćeno liječenje", istakao je Jansens, koji je i ljekar Klinike za internu i urgentnu internističku medicinu u Bolnici Sveti Antonije u Ešvajleru.

Umjesto starosne dobi pacijenta, u obzir će se uzimati aktuelno stanje i druga oboljenja, pa onaj ko boluje od uznapredovalog tumora ili otkazivanja jetre neće dobiti medicinski tretman, kao ni pacijent koji ne želi intenzivnu terapiju.

Dokument sadrži i preporuke za to ko će donositi odluku, kojem će pacijentu biti data prednost.

Tako bi o svakom slučaju trebalo da odlučuje tim od najmanje tri osobe u kojem bi, ako je moguće bila dva iskusna ljekara intenzivne medicine, jedan predstavnik njegovatelja i eventualno drugi stručnjaci.

"Potresno je vidjeti pod kolikim su pritiskom kolege u drugim zemljama već morale da donose takve odluke, a da nisu imale bilo šta na osnovu čega bi se orijentisale. Kolege u Italiji i Španiji su već teško traumatizovane. Takvo nešto ne može da ne ostavi traga", dodao je Jansens.

On je istakao da bi zato ovi kriterijumi trebalo da posluže ljekarima u Njemačkoj kao podrška, ali i poruka stanovništvu da se u takvoj, najtežoj od svih situacija, neće donositi paušalne odluke.

"Špigl" piše da već sada na odjeljenjima intenzivne njege u Njemačkoj leži više od 800 pacijenata zaraženih virusom korona, od kojih je više od 500 na respiratorima.