VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija19/05/2020

STEVANDIĆ: ODGAĐANjE PLAĆANjA PDV-a USKLADITI SA BANKARSKIM SEKTOROM

 

SARAJEVO, 19. MAJA /SRNA/ - Šef Srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić rekao je da izmjene Zakona o PDV-u, koje je predložio zamjenik predsjedavajućeg tog doma Denis Zvizdić, nemaju pravi efekat bez usklađenosti sa bankarskim sektorom.

 

Stevandić je naveo da predložene dopune Zakona o PDV-u nisu usklađene sa politikom indirektnog oporezivanja.

"Niko nije srećan i zadovoljan trenutnom situacijom, ali ne možete, gospodine Zvizdiću, popravljati jednu stvar, a ugrožavati drugu", upozorio je Stevandić.

On smatra da bez sistema mjera, posebno bez intervencije u bankarskom sistemu, nema koristi od ovakvih izmjena zakona.

"Firmama koje stoje ne znam koliko će pomoći ovaj zakon. To ne može bez bankarskog sektora", objasnio je Stevandić.

Obrazlažući opravdanost dopuna Zakona o PDV-u, Zvizdić /SDA/ je rekao da je analiza, koju je uradilo Udruženje poslodavaca Federacije BiH /FBiH/, pokazala da bi pomjeranje roka za plaćanje PDV-a sa 10. na kraj mjeseca oslobodilo 100 do 150 miliona KM, što bi bila ogromna pomoć privredi.

On je napomenuo da je u vrijeme dok je predsjedavao Savjetom ministara primio više inicijativa za prolongiranje roka za plaćanje PDV-a, ali da to nikada nije riješeno.

Zvizdić je podsjetio da je, krajem prošle godine, predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija održao sastanak sa privrednicima na kojem je formirana grupa koja će se, između ostalog, baviti formiranjem rokova za plaćanje PDV-a.

"Ovim prijedlogom zakona data je mogućnost Savjetu ministara da ima instrument u slučaju i ove i svih budućih kriza, da može donijeti privremenu odluku o pomjeranju roka plaćanja PDV-a", objasnio je Zvizdić tokom parlamentarne rasprave.

On je predložio da Predstavnički dom dostavi zaključak Domu naroda da se ovaj projedlog i u tom domu razmatra po hitnom postupku.

Poslanik HDZ-a Predrag Kožul rekao je da na nivou FBiH postoji "korona zakon", te i da na nivou kantona postoje slični zakoni kojima se nastoji pomoći privredi, napominjući da su to sve kratkoročna rješenja, a da će posljedice pandemije po ekonomiju biti dugoročne.

"Pristalica sam da se umanjenje krize posmatra na srednjoročnom ili dugoročnom planu", rekao je Kožul.

On je poručio da se privredi može pomoći i prolongiranjem kreditnih obaveza, te rebalansom budžeta.

Poslanik Jasmin Emrić /A-SDA/ rekao je da podržava inicijative za podršku privredi, ističući da je o ovome trebalo mnogo ranije govoriti.

"Ne podržavam ovakav način dopune Zakona o PDV-u, jer smo mogli to drugačije uraditi, a ne da opterećujemo Savjet ministara donošenjem nekih hitnih odluka", objasnio je Emrić.

On je predložio da Predstavnički dom parlamenta BiH zaduži Savjet ministara da u roku od 90 dana izradi prijedlog izmjena Zakona o PDV-u.

Nermin Nikšić iz SDP-a u Zvizdićevom prijedlogu spornim smatra što se obaveze prebacuju na Savjet ministara.

On je ocijenio da je sporno i nesprovodivo i to što predloženo odgađanje plaćanja PDV-a nije usaglašeno sa Upravom za indirektno oporezivanje, koja obrađuje prijave.

"Ovo je dokaz kako funkcioniše parlamentarna većina i zalagaćemo se da se ovo pitanje sistemski riješi", rekao je Nikšić.

S Nikšićevom ocjenom da je ovo dokaz kako funkcioniše parlamentarna većina, saglasio se i poslanik HDZ-a Nikola Lovrinović.

Poslanik SDS-a Mirko Šarović podsjetio je da je ova ideja stara tri godine i da ju je prethodni saziv Savjeta ministara razmatrao više puta, ali da nikada nije zaživjela.

"Uvijek bih podržao trajnu inicijativu, ali ovo je jedan mali korak o kojem smo razgovarali mnogo ranije i zakasnili smo. Mislim da će pravi efekti ove inicijative doći u narednim mjesecima, jer će vrhunac krize biti u drugoj polovini 2020. godine", ocijenio je Šarović.

On je rekao da ekonomija treba da bude u vrhu prioriteta, te da će podržati i ovaj "mali korak pomoći".

Poslanik PDP-a Branislav Borenović smatra da bi ova dopuna Zakona o PDV-u imala efekta kada bi bila trajna.

Poslanik SP Jakov Galić ocijenio je da ove izmjene neće pomoći privredi.

On je istakao da, kao čovjek koji dolazi iz realnog sektora, dobro poznaje situaciju, te da je siguran da ovim mjerama ništa neće biti riješeno.

Zukan Helez /SDP/ ocijenio je da je sjednica pretvorena u stranačke sukobe pred izbore, te upozorio Zvizdića da su "Bošnjaci daleko više od SDA", opominjući ga to ne poistovjećuje.

"Najviše su Bošnjaci ugoroženi od SDA. Neće se nikada zaboraviti afere ni `Čaušević`, ni `Solak`, niti bilo koja druga", rekao je Helez.

Zvizdićevim Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o PDV-u predviđa se da s ciljem ublažavanja efekata ekonomske krize i drugih poremećaja u ekonomiji BiH izazvanih virusom korona Savjet ministara može donijeti privremenu odluku o pomjeranju roka za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a do posljednjeg radnog dana u mjesecu, na period koji ne može biti duži od 90 dana.

Predloženim zakonom je predviđeno da u slučaju potrebe Savjet ministara može produžiti rok za dodatnih 90 dana.

Predsjedavajući Predstavničkog doma parlamenta BiH Nebojša Radmanović informisao je poslanike da će predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija na sjednicu doći poslije 15.00 časova.

On je dao pauzu do 15.15 časova. /nastaviće se/nč/žd/ss/ab/video