VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija28/05/2020

ZA SOCIJALNO ZBRINjAVANjE RADNIKA VIŠE OD 900.000 KM

 

BANjALUKA, 28. MAJA /SRNA/ - Vlada Republike Srpske danas je odobrila sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 900.496 KM.

 

Ova sredstva namijenjena su za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 249 radnika iz 34 preduzeća koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Na sjednici Vlade usvojena je informacija o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za 2019. godinu u kojoj se navodi da su budžetom za 2019. godinu za socijalno zbrinjavanje radnika koji su procesom stečaja, privatizacije i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja, planirano šest miliona KM.

U saopštenju se navodi da je Vlada za budžetsku 2019. godinu, na prijedlog nadležne komisije, donijela šest odluka u okviru ovog programa za izmirenje obaveza za neuplaćene doprinose u iznosu od 5.908.721 KM, a tim sredstvima izmireni su doprinosi za 1.507 radnika iz 147 preduzeća.

"U periodu od 2004. godine do 31. decembra 2019. godine ukupno uplaćena sredstva za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika iznose 190.533.011 KM. Tim sredstvima je izvršeno zbrinjavanje 63.502 radnika iz 440 preduzeća, od čega je putem Javnog poziva omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju za 7.489 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije", ističe se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici data je saglasnost za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade u Trebinju i opštinama Istočno Novo Sarajevo, Sokolac, Gacko i Trnovo.

Time se daje saglasnost za izvršenje privatizacije 11 stanova u svojini Srpske u tim opštinama i gradovima, a koji se koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade i nalaze se na raspolaganju kod Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.

Privatizacija ovih stanova vrši se otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova, a pravo otkupa stanova iz ove odluke imaju lica za koja je Sekretarijat, revizijom, utvrdio da ispunjavaju uslove za korišćenje ovih stanova po osnovu prava na alternativni smještaj u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, te su se izjasnili da žele otkup tih stanova, dodaje se u saopštenju.