VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Virus Korona03/06/2020

POČINjE PREDAJA ZAHTJEVA ZA POMOĆ SUBJEKTIMA U MAJU

 

BANjALUKA, 3. JUNA /SRNA/ - Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u maju da podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom za uplatu poreza i doprinosa ili najniže plate u zavisnosti od trajanja zabrane obavljanja djelatnosti.

 

Poreski obveznici su obavezni da podnesu pisanu izjavu u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed virusa korona.

"Obveznici kojima je zabrana obavljanja djelatnosti trajala najkasnije do 11. maja obavezni su Poreskoj upravi Srpske podnijeti pisanu izjavu sa zahtjevom radi izmirenja obaveza po osnovu poreza i doprinosa za isplaćene plate za maj 2020. godine iz Fonda solidarnosti za obnovu Srpske, odnosno obaveze po osnovu doprinosa za lica koja samostalno obavljaju djelatnost", saopšteno je iz Poreske uprave.

Poreski obveznici za koje je zabrana obavljanja djelatnosti trajala najmanje do 12. maja obavezni su da Poreskoj upravi podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom radi isplate najniže plate i doprinosa na najnižu platu za maj iz Fonda solidarnosti za obnovu Srpske.

Pisane izjave sa zahtjevom, spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti i uputstva za popunjavanje izjava sa zahtjevom, te ostale informacije moguće je pronaći na internet stranici Poreske uprave /poreskaupravars.org/ u sekciji "Info kovid-19" /Info Covid-19/.

Potpisane i pečatom ovjerene pisane izjave sa zahtjevom predaju se neposredno ili poštom nadležnom područnom centru Poreske uprave.