VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija03/06/2020

O ŠEST IZVJEŠTAJA KOJI SU DOBILI MIŠLJENjE SA REZERVOM

 

SARAJEVO, 3. JUNA /SRNA/ - Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH saslušala je na današnjoj sjednici predstavnike šest institucija i njihove izvještaje, koji su nakon sprovedene finansijske revizije za 2018. godinu dobili mišljenje sa rezervom, a zaključci, koje će Komisija predočiti parlamentu, biće definisani na narednoj sjednici, koja je zakazana za ponedjeljak, 8. jun.

 

Zamjenik glavnog revizora Kancelarije za reviziju institucija BiH Ranko Krsman rekao je da su revizori tokom 2017. godine institucijama BiH dali 489 preporuka, od kojih je realizovano oko 60 odsto ili je proces realizacije u toku.

"Većina sistemskih preporuka nije realizovana i ponavljaju se iz godine u godinu. Uglavnom je riječ o tehničkim mandatu, zapošljavanju, javnim nabavkama, ugovorima o djelu", naveo je Krsman.

Predsjedavajući Komisije Predrag Kožul /HDZ/ ocijenio je da je vrijeme da se predlože i razmatraju izmjene Zakona o reviziji, koji se tiče razmatranja godišnjih finansijskih revizija za sve institucije BiH.

"Relativno je mali broj institucija koje su dobile mišljenje sa rezervom i bilo bi potrebno donijeti izmjene zakona kojim bi se definisalo da više nije potrebno svake godine raditi finansijsku reviziju svih institucija", smatra Kožul.

Zamjenik predsjedavajućeg Komisije Dženan Đonlagić /DF/ rekao je da se mnoge primjedbe revizora odnose na stvari sistemske prirode, da će zaključci koje Komisija usvoji biti upućeni i parlamentu i institucijama na koje se odnose, a koje su dužne da ih ispoštuju.

"Postoji jedan broj preporuka koje se ponavljaju iz godine u godinu, a jedna od tih je i za Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara, koje ima jedan istitucionalni problem od svog osnivanja, a to je da nikada parlament nije donio zakon o inostranim poslovima", ukazao je Đonlagić.

Đonlagić je rekao da je Prijedlog zakona o inostranim poslovima došao do Savjeta ministara i da se očekuje da se taj prijedlog dostavi u parlamentarnu proceduru, čime bi se otklonili mnogi problemi kada je riječ o radu Ministarstva inostranih poslova.

Revizori su upozorili da Ministarstvo inostranih poslova radi bez zakonskog okvira, da je ova institucija imala najviše internih premještanja i da se uglavnom stvari u ovoj instituciji rješavaju internim aktima.

Član Komisije Nada Mladina /SDP/ konstatovala je da Ministarstvo inostranih poslova od 33 preporuke revizora nije realizovalo 22, da je za osam preporuka realizacija u toku, a da su samo tri realizovane.

Predstavnici Ministarstva inostranih poslova su na Komisiji rekli da su došli da pričaju o izvještaju, a da se on odnosi na period u kojem nisu bili dio menadžmenta.

Tokom rasprave o finansijskim izvještajima za 2018. godinu zanimljiva je bila konstatacija predstavnika Instituta za akreditovanje BiH Željka Medaka, koji je tokom saslušanja pred članovima Komisije rekao da ova institucija ima 21 zaposlenog, od 28 planiranih, te da ima 130 saradnika.

"Nemamo nijednu osobu koja je ekonomske struke", otkrio je Medak.

Direktor Direkcije za evropske integracije /DEI/ Edin Dilberović rekao je da ova direkcija nije trebala da dobije mišljenje sa rezervom, da je svaki izvještaj do sada bio pozitivan i da su najracionalnija i najtransparentnija institucija u BiH, pogotovo kada je riječ o trošenju budžeta.

Na prvom javnom saslušanju, organizovanom u ovoj godini, pred Komisijom su se našli izvještaji Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara, Ministarstva odbrane u Savjetu ministara, Službe za poslove sa strancima, Instituta za akreditovanje BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Jedinice za realizaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

U ime Centra civilnih inicijativa, Alen Čular je rekao da je izuzetno važno razmatrati revizorske izvještaje i način kontrole trošenja budžetskih sredstava novca poreskih obveznika BiH.

"U BiH niko nije odgovarao za nezakonito trošenje budžetskog novca i vrlo je bitno da se isprave nepravilnosti koje su utvrđene u reviziji. Izostaje sankcija nadležnih i rijetko se kada sprovede i u parlamentu, koji je, pored Tužilaštva, krajnja instanca", ukazao je Čular.

Čular je konstatovao da nema sankcija rukovodilaca koji posluju nesavjesno i u skladu sa propisima BiH.

"Kada je riječ o institucijama u Federaciji BiH, Komisija za finansije i budžet nije zasjedala dvije godine i više", rekao je Čular i istakao da se u Federaciji obesmišljava rad Kancelarije za reviziju.