VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija02/07/2020

U JUNU ZABILJEŽEN RAST NAPLATE JAVNIH PRIHODA

 

BANjALUKA, 2. JULA /SRNA/ - Na račun javnih prihoda Republike Srpske u junu je prikupljeno 217,23 miliona KM, što je za oko 11,6 miliona KM ili šest odsto više nego u istom periodu prošle godine, dok je od početka godine prikupljeno 1,175 milijardi KM, što je za pet odsto manje nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

 

Iz Poreske uprave ističu da je prošla godina bila rekordna godina u naplati javnih prihoda od osnivanja Uprave u ovom obliku organizovanja, te napominju da su u junu direktni porezi naplaćeni u iznosu od 42,8 miliona KM, što je za 11 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na nepokretnost, koji je naplaćen u iznosu od skoro 2,9 miliona KM ili 2,5 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

"Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa rok za plaćanje prvog dijela poreza na nepokretnost produžen do 30. septembra", navodi se u saopštenju.

Iz Uprave napominju da ohrabruje podatak da porez na dobit u junu bilježi rast od 5,2 miliona KM ili 32 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, odnosno naplaćen je u iznosu od 21,3 miliona KM.

Doprinosi su u junu naplaćeni u iznosu od 141,1 milion KM, što je za 11,5 miliona KM ili devet odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Za Fond za penziono i invalidsko osiguranje naplaćeno je 80,7 miliona KM ili 7,1 milion KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 50,7 miliona KM, što je više za 4,2 miliona KM u odnosu na uporedni period.

Rast od 10 odsto zabilježen je i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječije zaštite.

Kod ostalih javnih prihoda, u junu je ostvarena naplata od 33,3 miliona KM, što je za 1,8 milion KM ili pet odsto manje u odnosu na isti period prošle godine.

Takse i naknade naplaćene su u iznosu od 23,3 miliona KM ili skoro milion KM više.

Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 2,9 miliona KM ili 26 odsto manje, kazne su naplaćene u iznosu od skoro dva miliona KM ili četiri odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 2,6 miliona KM, što je za četiri odsto više nego u uporednom periodu prošle godine.

Koncesione naknade su naplaćene u iznosu od 2,5 miliona KM, što je za 1,9 miliona manje nego u istom periodu prošle godine.

"Očigledno je da se nakon pada naplate javnih prihoda u martu, aprilu i maju situacija stabilizuje, na šta su svakako uticale mjere Vlade Republike Srpske iz Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa, ali i niz drugih mjera koje je donosila Vlada Srpske da bi privreda lakše prevazišla krizu", navodi se u saopštenju.

Poreska uprava Srpske je od početka godine prikupila 1,175 milijardi KM, što je za pet odsto manje nego u istom periodu prošle godine.

Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od 221,2 miliona KM ili 53,6 miliona KM manje, dok su ostali javni prihodi naplaćeni u iznosu od 178,9 miliona KM, što je za 10 odsto manje.

"Međutim, naplata prihoda po osnovu doprinosa u ovom periodu bilježi rast od 10,1 milion KM, odnosno naplaćeno je ukupno 774,5 miliona KM ili jedan odsto više nego u istom periodu prethodne godine, koja je bila rekordna u naplati javnih prihoda", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je i ovo konkretan pokazatelj da su mjere Vlade Srpske na ublažavanju posljedica virusa korona po privredu imale značajne efekte, jer očigledno da nije došlo do masovnog otpuštanja radnika.

Poreska uprava Republike Srpske izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Srpske i njene ekonomije.