VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija11/01/2021

SAGLASNOST ZA RATIFIKOVANjE VIŠE SPORAZUMA I UGOVORA

 

SARAJEVO, 11. JANUARA /SRNA/ - Komisija za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dala je pozitivno mišljenje i preporučila ovom domu da da saglasnost za ratifikovanje više sporazuma o grantu i ugovora o zajmu.

 

Riječ je o Sporazumu o grantu između BiH i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za zapadni Balkan, "Mediteranski koridor CVC: BiH - putna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica jedan Tarčin-Ivan", saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Data je saglasnost i na Ugovor o zajmu /Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo/ između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, Ugovora o zajmu /Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo/ između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni Balkan.

Riječ je i o Sporazumu o grantu i amandmanu sedam na Ugovor o finansiranju od 27. februara 2006. godine između Njemačke razvojne banke /Frankfurt na Majni - KfV/ i BiH koju predstavlja Savjet ministara u iznosu od pet miliona evra za projekat Ublažavanje uticaja kovida 19 na mikro, mala i srednja preduzeća putem Evropskog fonda za BiH potpisan 27. oktobra i 29. oktobra 2020. godine u Sarajevu i Frankfurtu na Majni.

Radi odsustva predstavnika Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, sa dnevnog reda sjednice skinuto je davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikovanje amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

Komisija je usvojila i u dalju parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH /2018-2021/ - Okvirni dokument u 2018. godini.

U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda Komisija je usvojila zaključak da Radna grupa za uspostavljanje Odbora za upravljanje IPARD programom, a u koju su imenovani predstavnici inistitucija sa nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta, nakon svakog sastanka dostavi potpunu informaciju ovoj komisiji.

Članovi Komisije usvojili su i u dalju parlamentarnu proceduru uputili Prijedlog izvještaja o radu ove komisije za prošlu godinu.

K znanju je primljen odgovor koji je, na zahtjev Komisije za dostavljanje informacija o projektu, sačinio rukovodioc projekta "Tehnička podrška javnim medijskim servisima na zapadnom Balkanu".