VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana24/02/2021

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA USPOSTAVLJANjE KONTAKT TAČKE/I ZA ORUŽJE

 

SARAJEVO, 24. FEBRUARA /SRNA/ - Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je odluku o formiranju Radne grupe za uspostavljanje kontakt tačke/tački za vatreno oružje u BiH, s ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti, te jačanja regionalne i saradnje sa EU.

 

BiH se na ovaj način pridružuje zemljama regiona u sprovođenju Mape puta za održivo rješenje u suzbijanju nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim i lakim/vatrenim oružjem i pripadajućom municijom na zapadnom Balkanu, usvojene na Londonskom samitu u okviru Berlinskog procesa, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Radna grupa je sastavljena od predstavnika nadležnih BiH, entitetskih i institucija distrikta Brčko, te kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Zadatak Radne grupe je da do 30. juna ove godine definiše sjedište i ulogu kontakt tačke za vatreno oružje, njene upravljačke strukture, postojeće baze podataka o vatrenom oružju u BiH, te vrste informacija koje se razmjenjuju uz analizu tehničkih kapaciteta, o čemu će do 31. jula podnijeti izvještaj Savjetu ministara.

Savjet ministara sa devet glasova "za" i jednim "protiv" donio je u drugom krugu glasanja odluku o uspostavljanju Komisije za saradnju sa NATO-om, s izmjenama usvojenim na sjednici, koje će Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa Kancelarijom za zakonodavstvo Savjeta ministara ugraditi u odluku prije njenog potpisivanja.

Za predsjedavajućeg Komisije je imenovan zamjenik ministra spoljnih poslova Josip Brkić, a za zamjenike predsjedavajućeg zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima Mirko Okolić i sekretar ovog ministarstva Muhamed Smajić.

Komisija, između ostalog, utvrđuje prioritete u realizaciji obaveza BiH koje proizilaze iz učešća BiH u programu NATO-a "Partnerstvo za mir", kao i u vezi sa realizacijom obaveza iz dokumenta Program reformi BiH.

U saopštenju se dodaje da princip glasanja članova Komisije prati glasanje u Savjetu ministara, što je novina u ovoj odluci, gdje se uz konsenzus omogućava donošenje odluka većinom glasova, pod uslovom da za odluku glasa najmanje po dva člana Komisije iz svakog konstitutivnog naroda, te se u slučaju nedonošenja odluka uvodi drugi krug glasanja.

Savjet ministara jednoglasno je usvojio dokument "Realizacija Programa reformi BiH 2019-2020", koji sadrži tabelarni prikaz sprovedenih aktivnosti nadležnih institucija u BiH u vezi sa političkim i ekonomskim pitanjima, odbrambenim i pitanjima bezbjednosti, te resursima i pravnim pitanjima.

Ministarstvo spoljnih poslova zaduženo je da cjelovit dokument dostavi Predsjedništvu BiH i da ovaj dokument proslijedi u sjedište NATO-a u Briselu.

Ministarstvo spoljnih poslova će u saradnji sa Ministarstvom odbrane u Savjetu ministara odmah započeti proceduru izrade "Programa reformi BiH 2020–2021", navedeno je u saopštenju.

Savjet ministara BiH usvojio je Strategiju za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja /SALV/ u BiH za period 2021-2024. godine i prateći akcioni plan, s ciljem daljeg povećanja efikasnosti svih subjekata u ovoj oblasti i unapređenja bezbjednosti u BiH i regionu.

Strategiju i prateći akcioni plan pripremio je Koordinacioni odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u saradnji sa nadležnim organima na svim nivoima vlasti i međunarodnim partnerima, uključenim u realizaciju strateških ciljeva, a zasnovana je na standardima UN, EU i drugim međunarodnim standardima i najboljim praksama.

Četiri strateška cilja usmjerena su na unapređenje i usklađivanje pravnog okvira u realizaciji SALV zakonodavstva - smanjenje zloupotrebe ilegalnog posjedovanja i trgovine vatrenog oružja i municije, upravljanje SALV-om u posjedu Oružanih snaga BiH, te na nastavak saradnje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama i organizacijama civilnog društva u ovoj oblasti.

Sprovođenje ovih ciljeva putem akcionog plana za rezultat treba imati dalje unapređenje kontrole unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa oružja, smanjenje incidenata počinjenih oružjem i nelegalnog oružja u posjedu građana, povećanje povjerenja građana u institucije u BiH na svim nivoima vlasti, kao i smanjenje viškova malog oružja i lakog naoružanja u posjedu Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Posebna pažnja je usmjerena na jačanje cjelokupnih administrativnih i istražnih kapaciteta svih nadležnih tijela u BiH radi sprečavanja ilegalnog posjedovanja i krijumčarenja malog oružja i lakog naoružanja.