VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Specijalni servisi 25/06/2021

FOND PIO - 29 GODINA USPJEŠNOG RAZVOJA

 

BIJELJINA, 25. JUNA /SRNA/ - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske po svom značaju u sferi socijalne sigurnosti građana Srpske predstavlja njenu najveću, najorganizovaniju i jednu od najvažnijih institucija, izjavio je u intervjuu Srni direktor Fonda Mladen Milić povodom obilježavanja 29 godina rada ove institucije.

 

"Fond isplatu redovno vrši svakog 10. u mjesecu za prethodni mjesec na četiri kontinenta, u 32 države, za više od 271.000 korisnika prava, za šta je potrebno preko 100 miliona KM, odnosno preko 1,2 milijarde KM godišnje", navodi Milić.

Milić naglašava da je u proteklih 29 godina postojanja i rada Fond prošao kroz mnoge izazove, radeći i u nemogućim uslovima tokom perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, pa i kasnije, da bi izrastao u ustanovu koja je ostvarenim rezultatima rada, organizacijom, primjenom integrisanog informacionog sistema i integrisanog sistema menadžmenta jedna od vodećih na prostoru bivše Jugoslavije.

"Rast broja osiguranika brže od rasta broja korisnika prava je poželjan za svaki penzijski sistem, pa i naš. U proteklih sedam godina bilježimo pozitivan trend rasta broja osiguranika, koji je, nažalost, nešto usporen u protekloj godini pandemije kovida 19, ali je bitno istaći da je Republika Srpska jedina na prostoru bivše Jugoslavije u kojoj nije došlo do smanjenja broja osiguranika, pored Srbije koja je zabilježila imponzantan rast broja novih osiguranika", ističe on.

Prema Milićevim riječima, najveće zasluge za to ima Vlada Republike Srpske sa donesenim setom ekonomsko-finansijskih mjera čiji je cilj bio preventivno djelovanje i smanjenje negativnih efekata pandemije na privredu i društvo u cjelini.

"Struktura korisnika prava je sve do unazad 10 godina bila vrlo nepovoljna, sa 40 odsto korisnika prava na starosnu penziju, 30 na porodičnu i toliko i korisnika prava na invalidsku penziju, a danas je ta struktura neuporedivo bolja sa 59,3 odsto korisnika prava na starosnu penziju, 27,2 na porodičnu i 13,5 odsto na invalidsku penziju", govori Milić.

Milić navodi da bi Fond, da nije imao izuzetno nepovoljnu nasljeđenu strukturu, sigurno imao strukturu korisnika prava na nivou najrazvijenijih zemalja EU.

"Posmatramo li strukturu ostvarenih prava u toku jedne kalendarske godine imamo 65 odsto ili više korisnika prava na starosnu penziju, 25 na porodičnu i 10 odsto pa i manje na invalidsku, što su veličine koje bilježe i najrazvijenije zemlje EU. Nažalost, posljedice proteklog odbrambeno-otaddžbinskog rata i značajan broj poginulih ima izuzetno visok uticaj na zadržavanje i dalje relativno visokog procenta korisnika prava na porodičnu penziju", ukazuje Milić.

Direktor penzijskog fonda Republike Srpske ističe da trenutno na prostoru bivše Jugoslavije samo Slovenija ima povoljniju strukturu korisnika prava.

RAST IZVORNIH PRIHODA IZ GODINU U GODINU PRATI I RAST PENZIJA

Milić kaže da je od 2007. godine do danas, za Vlade Republike Srpske predvođene Miloradom Dodikom, Aleksandrom Džombićem, Željkom Cvijanović i sada Radovanom Viškovićem, redovnost u isplati penzija jedan od prioriteta.

On navodi da se prelaskom na trezorski sistem poslovanja Fonda od 2016. godine isplata penzija vrši svakog 10. u mjesecu, pa i ranije ukoliko 10. pada u dane praznika ili vikenda.

"Primjenom Zakona o PIO od 2012. godine penzije su redovno usklađivane i vanredno povećavane 13 puta i imale zbir procenata povećanja od 28,53 odsto, a nominalno od 33,79 odsto. Takođe, 2009. godine izvršeno je usklađivanje penzija 1998. na 2005. godinu od šest do 37 osto, u zavisnosti od godine ostvarenja prava", ističe direktor Fonda PIO.

Kao bitnu činjenicu on naglašava da Fond u kontinuitetu bilježi rast izvornih prihoda koji omogućava redovno godišnje usklađivanje penzija, pa i vanredno povećanje.

"Kada je u pitanju rješavanje zahtjeva po svim osnovama, danas sasvim slobodno možemo reći da smo potpuno ažurni i da sve zahtjeve rješavamo u okviru zakonom propisanih rokova, ali i u značajno kraćim rokovima. U prosjeku rješenje za ostvarivanje prava na penziju donosimo u roku od 21 dan, a zakon je propisao 60 dana", navodi Milić.

On podsjeća da je u oktobru 2011. godine oko 30.000 zahtjeva čekalo na donošenje rješenja o ostvarivanju prava, a još oko 80.000 ostalih zahtjeva gdje se tražilo izdavanje uvjerenja, potvrde, ponovni obračun penzije ili preračun, dok je danas u radu svega 1.400 zahtjeva za ostvarivanje prava i isto toliko ostalih zahtjeva.

Na mjesečnom nivou Fond zaprimi 2.200 takozvanih prvih zahtjeva i oko 3.000 ostalih zahtjeva. Od ovih 2.200 prvih zahtjeva 1.600 se odnosi na zahtjeve podnesene u inostranstvu koji su trenutno nerješivi, jer se čekaju podaci od ino-nosilaca osiguranja.

"Procentualno, od svih penzijskih fondova na prostoru bivše Jugoslavije imamo najmanji broj zahtjeva koji čekaju na donošenje rješenja", zaključio je Milić.

Prema njegovim riječima, Fond je za 29 godina rada izrastao u modernu instituciju čiji stručni i osposobljeni kadrovi u svom radu primjenjuje sva tehnološka dostignuća koja su raspoloživa u ovom trenutku.

ISTORIJAT FONDA PIO

Prije 29 godina, Odlukom tadašnjeg Predsjedništva Srpske Republike BiH, osnovan je Javni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske Republike BiH, a kao Dan službe obilježava se 28. jun.

Od osnivanja do danas u primjeni su bila tri zakona, koji su kroz godine primjene doživjeli veći broj zanačajnih izmjena i dopuna. Na čelu Fonda za 29 godina rada Vlada je imenovala ukupno sedam direktora, a Milić je na ovom mjestu u tri mandata, počev od 2011. godine.

Raspadom bivše Jugoslavije i osnivanjem Republike Srpske i ovog Fonda došlo je do preuzimanja, odnosno nastavka isplate za korisnike prava bivšeg Javnog fonda PIO SR BiH koji su se zatekli na teritoriji tadašnje Republike Srpske.

U isplati prve penzije za avgust 1992. godine evidentirano je oko 165.000 korisnika prava, za koje je bilo nužno u veoma teškim vremenima i okolnostima obezbijediti kakvu-takvu isplatu penzija, koja je tada na mjesečnom nivou iznosila nešto manje od šest miliona u to vrijeme njemačkih maraka, a onima koji su ispunjavali uslove za ostvarivanje prava donijeti rješenja i uvesti ih u isplatu.

U tom momentu je samo sa prostora današnje Federacije BiH ovaj Fond preuzeo u isplatu oko 52.000 korisnika prava koji su svoje pravo ostvarili prije aprila 1992. godine.

"Bitno je naglasiti da i pored presuda domaćih sudova, pa i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, Federalni zavod MIO/PIO zajedno sa Vladom Federacije BiH nikada nije u potpunosti preuzeo na isplatu preko 38.000 korisnika prava koliko ih je bilo u momentu pokretanja sudskog spora u aprilu 2005. godine", kaže Milić.

Za isplate penzija korisnika prava koji su svoje pravo ostvarili prije aprila 1992. godine Fond PIO i Republika Srpska su do sada izdvojili na stotine miliona KM, a vrijednost sudskog spora sa Federalnim zavodom MIO/PIO, za isplaćene penzije, dostigla je iznos od preko 1,325 milijardi KM.

Republika Srpska i dalje vrši isplatu za današljih 10.700 predratnih korisnika za koje mjesečno izdvaja preko 4,3 miliona KM.

Direktor penzijskog fonda Srpske kaže da je u posljednjih 10 godina Fond u značajnoj mjeri poboljšao starosnu i kvalifikacionu strukturu zaposlenih, tako da je prosjek starosti nešto preko 40 godina, dok je preko 60 odsto zaposlenih sa VSS.

"Poboljšanje kadrovske strukture, pored tehnološke opremljenosti, automatizacije i digitalizacije poslovanja naš je stalni cilj koji je garant efikasnosti, kvaliteta i ekonomičnosti poslovanja ove institucije uz zadovoljastvo svih korisnika kojim pružamo usluge, a takvih je preko 315.000 osiguranika, 271.000 korisnika prava i preko 40.000 uplatilaca doprinosa", navodi Milić.

Da bi sve to uspjeli, kaže on, posebnu pažnju posvećuju skladnim međuljudskim odnosima i stalnoj gradnji i jačanju timskog rada, koji uz primjenu integrisanog informacionog sistema i integrisanog menadmenta kvaliteta garantuju vrhunske poslovne rezultate.

Dosljedna primjena integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001, ISO 45001 i ISO 27001, uz integrisani informacioni sistem i dokument menadžment sistem, omogućila je potpunu kontrolu svih poslovnih procesa i tokova, a time i kvalitetno timsko odlučivanje i rukovođenje.

"Zahvaljujući našoj predanosti radu i dosljednoj primjeni propisa Fond PIO je jedina institucija u Republici Srpskoj koja u posljednjih pet godina ima pozitivan revizorski izvještaj bez ijedne preporuke, a kada su u pitanju parametri poslovanja penzijskih fondova na prostoru bivše Jugoslavije, nalazimo se u samom vrhu", ističe Milić.

On kaže da sve ovo nije lako postići, potrebna je puna posvećenost radu i radnim zadacima, zadovoljstvu korisnika usluga.

"Ali, uz timski rad i za Republiku Srpsku sve je dostižno. Sljedeće godine obilježavamo jubilej 30 godina postojanja i rada i tada obećavamo još bolje rezultate i zadovoljstvo građana našim uslugama", zaključio je u intervjuu Srni direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić.