VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Specijalni servisi


U 2018. RAST PENZIJA, POVEĆANjE ZAPOSLENOSTI, ZBRINjAVANjE BORACA...

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović najavljuje da će nadležne institucije u ovoj godini pojačati aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, te kontroli uplate poreza i doprinosa.... pogledajte

BOŽIĆ KADA SU BADNjACI BILI KRVAVI

Iako je srpska vojska već polako prilazila Skadru, Crnogorci su ostali ukopani na Mojkovcu, a mogli su i oni da krenu put Skadra... Međutim, bilo je to vrijeme kad je riječ jednog kralja i komandanata vojske imala najveću vrijednost, kaže Goran Kiković, srpski istoričar i predsjednik Skupštine opštine Berane... pogledajte

GODINAMA U VRHU - TALENTI I U ŽENSKOJ I U MUŠKOJ KONKURENCIJI

Trener Neđo Đurović, koji je i predsjednik Izvršnog odbora Atletskog kluba "Glasinac", ističe da je Klub u samom vrhu BiH atletike, a zvanično na drugom mjestu u Republici Srpskoj po postignutim rezultatima.... pogledajte

KLIMA IZ 2017. MOGLA BI POSTATI NOVA VRSTA "NORMALE"

Ako učestalost ekstremnim vremenskih i klimatskih anomalija postane još veća od trenutne, može se desiti da ekonomski gubici kao posljedica ovih ekstrema postanu veći nego što je prosječan godišnji rast globalne privrede, upozorava klimatolog Vladimir Đurđević.... pogledajte

U NAREDNE DVIJE GODINE 40 KILOMETARA SAVSKOG NASIPA

Potpisan je ugovor sa izvođačem za rekonstrukciju crpnih stanica u vrijednosti od 19 miliona KM, a rok za realizaciju je dvije godine, kaže pomoćnik direktora Javne ustanove "Vode Srpske" Slaviša Savić.... pogledajte

VELIKA OČEKIVANjA OD KONKURSA ZA UDžBENIKE

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo raspisao je konkurs za pribavljanje rukopisa udžbenika za osnovnu školu, gimnaziju i srednje stručne škole, poručuje direktor ove ustanove Rade Ristović. ... pogledajte

USTAŠE PREKRAJALE PRAVOSLAVNE MATIČNE KNjIGE U KATOLIČKE

Vlasti ustaške NDH uzimale su pravoslavne matične knjige, mijenjale im naslove, pa od 1941. godine počinje prekrštavanje Srba. Tih primjera ima za Bosansku Dubicu, naglašava direktor Arhiva SPC Radovan Pilipović. ... pogledajte

U BANjALUCI PRVI JEDNOŠALTERSKI SISTEM ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u ovoj godini očekuje i izrada strategije obnove zgrada, koja predstavlja jedan od najvažnijih elemenata evropske Direktive o energetskoj efikasnosti, najavljuje resorni ministar Srebrenka Golić.... pogledajte

NAJLJEPŠA KNjIGA IZ OBODSKE ŠTAMPARIJE

Iz tipografije Crnojevića štamparije izašlo je, koliko se do sada zna, pet djela, a Oktoih je najznačajnija, najsadržajnija i najviše korišćena bogoslužbena knjiga pravoslavne crkve, nastala još u osmom vijeku.... pogledajte

U 2018. GODINI DOSTUPNO 26 NOVIH ZDRAVSTVENIH USLUGA

Uvođenje novih usluga doprinijelo je znatnom smanjenju upućivanja na liječenje van Republike Srpske, koje je nekada koristilo i po 20.000 osiguranika godišnje, a sada je taj broj tri puta manji, napominje ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Dragan Bogdanić.... pogledajte